Bądźcie wiernymi sługami ewangelizacji

O zadaniach biskupów, radości Epifanii i wielkim świętowaniu mówił w katowickiej katedrze abp Wiktor Skworc. Publikujemy kazanie metropolity katowickiego ze Mszy święceń biskupów pomocniczych.

„Powstań, świeć Jeruzalem, bo przyszło twe Światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą” (Iz 60, 1)

1. Tymi słowami prorok Izajasz zwraca się do Jerozolimy. Wzywa ją, by otworzyła się na światło swojego Pana – na nieskończone Światło, którego chwała rozbłyska nad Izraelem. To otwarcie ma na celu, aby Lud Boży sam stał się światłem, aby wskazywał drogę narodom, pogrążonym w ciemności i w gęstym mroku (por. Iz 60, 2).

Od przeszło dwóch tysięcy lat to proroctwo rozbrzmiewa w kontekście Nowego Przymierza i nabiera nowego znaczenia w dzisiejszą Uroczystość Objawienia Pańskiego.

Wołanie: „przyjmij Światłość” – odnosimy do Kościoła i tej jego cząstki noszącej imię archidiecezja katowicka, która dziś – w Uroczystość Objawienia Pańskiego 2015 roku – rozpoczyna pracowite świętowanie 90. rocznicy swego powstania. Kościele na Górnym Śląsku – przyjmij na nowo „Światłość, która w ciemności świeci!” (J 1, 5). Przyjmijmy Chrystusa – Światło! Otwórzmy się wszyscy na Jego blask! 

2. Jeruzalem, ochroń otrzymaną Światłość! Ten, który się narodził w Betlejem, znajduje się w niebezpieczeństwie, wraz z rodziną ucieka do Egiptu przed zbrodniczą ręką króla Heroda. Wróci do Nazaretu, a mając lat trzydzieści zacznie nauczać. Wtedy wszyscy poznają, że Światłość przyszła na świat. Wtedy też okaże się, że „swoi jej nie przyjęli” (por. J 1, 11). Kościele katowicki, czy w 90. minionych latach owocnie rozpoznawałeś czas twego nawiedzenia? (por. Łk 19, 44). Czy skutecznie broniłeś „Światła”? Czy sam byłeś światłem? Czy starałeś się być miastem na górze położonym, aby ludzie widzieli twoje dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie?

Odpowiedź zna Ojciec i Ten, który jest pośrodku swego Kościoła: Jezus Chrystus – Światłość, której ciemność nie ogarnęła! Światłość, która jest z nami!

« 1 2 3 »
oceń artykuł Pobieranie..