Historia

Diecezję bielsko-żywiecką utworzył papież Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus 25 marca 1992 roku - z wydzielonego terenu archidiecezji krakowskiej (dekanaty: andrychowski, bialski, kęcki, oświęcimski, żywiecki I, żywiecki II) i diecezji katowickiej (dekanaty: Bielsko-Biała centrum, Bielsko-Biała zachód, cieszyński, czechowicki, istebniański, skoczowski, strumieński, wiślański). Do godności katedry podniesione zostały kościoły pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej oraz pw. Narodzenia NMP w Żywcu.

 • 09.05.1992 – ingres biskupa Tadeusza Rakoczego do katedry pw. św. Mikołaja, równoznaczny z objęciem przez niego diecezji
 • 30.05.1992 – ingres do konkatedry w Żywcu
 • 06.08.1992 – pierwsza diecezjalna piesza pielgrzymka na Jasną Górę
 • 26.09.1993 – koronacja koronami papieskimi figury Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie
 • 24.06.1994 – powołanie Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego
 • 22.05.1995 – wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Skoczowie, Bielsku-Białej i Żywcu, związana z kanonizacją św. Jana Sarkandra ze Skoczowa 21.05. 1995 w Ołomuńcu
 • 02.07.1995 – kanonizacja rodaka św. Melchiora Grodzieckiego z Cieszyna
 • 09.09.1995 – poświęcenie kaplicy na dedykowanym papieżowi Groniu Jana Pawła II
 • 25.11.1995 – peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej, zakończona 02.12.1995 
 • 18.05.1996 – diecezjalna pielgrzymka dziękczynna za wizytę Ojca Świętego do Rzymu
 • 24.11.1996 – erygowana została Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej
 • 24.12.1996 – rozpoczął swoją działalność diecezjalny Fundusz Obrony Życia
 • 04.01.1998 – poświęcenie i rozpoczęcie działalności radia diecezjalnego „Anioł Beskidów”
 • 28.02.1998 – peregrynacja Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, zakończona 04.10.1998
 • 08.11.1999 – powstanie Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
 • 08.01.2001 – początek diecezjalnych obchodów Roku św. Maksymiliana
 • 26.06.2001 – we Lwowie odbyła się beatyfikacja abpa Józefa Bilczewskiego, rodaka z Wilamowic
 • 12.06.2002 – uroczystości pobeatyfikacyjne w Wilamowicach z udziałem kardynałów, arcybiskupów i biskupów polskich
 • 05.05.2005 – peregrynacja relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, zakończona 12.05.2005
 • 20.09.2005 – pierwsze diecezjalne spotkanie szkół imienia Jana Pawła II
 • 23.10.2005 – kanonizacja bł. Józefa Bilczewskiego w Rzymie
 • 28.05.2006 – pielgrzymka papieża Benedykta XVI do byłego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau
 • 27.10.2007 – beatyfikacja Matki Celiny Borzęckiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek i domu zakonnego w Kętach
 • 22.10. 2011 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. dr. Piotra Gregera, wicedyrektora Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego w Bielsku Białej, biskupem pomocniczym diecezji bielsko-żywieckiej, przydzielając mu stolicę tytularną Assava. 
 • 27.11.2011 – konsekracja bp. Piotra Gregera w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej
 • 14.11. 2013 - papież Franciszek mianował nowym ordynariuszem diecezji ks. prof. Romana Pindla, rektora Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Konsekracja biskupia odbyła się 6 stycznia 2014 r. w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej
 • 20 września 2015 r. w diecezji rozpoczęła się peregrynacja do wszystkich parafii kopii obrazu Pana Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Faustyny oraz św. Jana Pawła II. Peregrynacja zakończyła się w niedzielę 19 sierpnia 2016 r.
 • 5 grudnia 2015 r. w Peru odbyła się beatyfikacja bł. Michała Tomaszka, franciszkańskiego misjonarza pochodzącego z Łękawicy na Żywiecczyźnie. Wyniesiony został na ołtarze wraz z bł. Zbigniewem Strzałkowskim, z którym zginął od kul terrorystów w Pariacoto
 • W 2019 r. w diecezji oraz całym województwie śląskim ogłoszony został Rok św. Melchiora Grodzieckiego - z racji przypadającej 400. rocznicy śmierci męczennika
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..