Historia

Diecezja katowicka została powołana do życia bullą papieża Piusa XI z 28 października 1925 r. Powstała z połączenia dawnego Wikariatu Cieszyńskiego oraz Górnego Śląska.

 • 1922 – powołanie Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego. Administratorem apostolskim został ks. August Hlond
 • 1925 – powołanie diecezji katowickiej
 • 1926 – w styczniu pierwszym biskupem katowickim został ks. August Hlond
 • 1926 – w październiku ordynariuszem katowickim został ks. Arkadiusz Lisiecki
 • 1930 – biskupem katowickim został ks. Stanisław Adamski
 • 1934 – powstanie Akcji Katolickiej w diecezji
 • 1938 – biskupowi katowickiemu przekazano pod zarząd fragment diecezji wrocławskiej, leżącej na terytorium Czechosłowacji, tzw. Zaolzie
 • 1940 – Zaolzie wraca pod jurysdykcję biskupa wrocławskiego
 • 1941 – władze niemieckie wypędziły biskupów katowickich z terenu diecezji
 • 1945–1989 – wybudowano ponad 150 nowych kościołów. Kilkadziesiąt następnych powstało po 1989 r. Obecnie w skład diecezji wchodzą 34 dekanaty podzielone na 318 parafii
 • 1952 – wygnanie biskupów katowickich przez władze komunistyczne, na tle sporu o katechizację w szkole
 • 1955 – poświęcenie katedry Chrystusa Króla w Katowicach
 • 1966 – peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
 • 1967 – biskupem katowickim został ks. Herbert Bednorz
 • 1975 – I Synod Diecezji Katowickiej
 • 1980 – siedziba Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego z Krakowa została przeniesiona do Katowic
 • 1983 – wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Katowicach
 • 1985 – ordynariuszem katowickim został ks. Damian Zimoń
 • 1986 – powstanie Muzeum Diecezjalnego
 • 1989 – reaktywacja Caritas Archidiecezji Katowickiej
 • 1992 – papież Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” podniósł diecezję katowicką do rangi archidiecezji. Wraz z diecezjami gliwicką i opolską tworzy ona metropolię katowicką
 • 1994 – powstanie diecezjalnego radia eM
 • 1997 – otwarcie Domu Księży Emerytów
 • 2000 – powstanie Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • 2011 – arcybiskupem metropolitą katowickim został bp Wiktor Skworc, dotychczasowy ordynariusz tarnowski
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..