Reklama

Bp Paweł Anweiler odznaczony

Okazją do uhonorowania zasług bp. Anweilera, zwierzchnika diecezji cieszyńskiej, była 40. rocznica jego ordynacji do służby kapłańskiej w Kościele ewangelicko-augsburskim.

Bp Paweł Anweiler jest zwierzchnikiem największej w Polsce diecezji Kościoła ewangelicko-augsburskiego   Bp Paweł Anweiler jest zwierzchnikiem największej w Polsce diecezji Kościoła ewangelicko-augsburskiego
Alina Świeży-Sobel /GN
Złotą odznakę honorową „Za zasługi dla Województwa Śląskiego” wręczył bp. Pawłowi Anweilerowi Andrzej Gościniak, przewodniczący Sejmiku Śląskiego. On też wnioskował do kapituły odznaki o jej przyznanie.

Wręczenie miało miejsce w trakcie obrad Synodu Diecezji Cieszyńskiej, które odbywały się w Ośrodku Wydawniczym „Augustana” w Bielsku-Białej.

Jak zaznaczył Andrzej Gościniak, kapituła podjęła swoją decyzję jednomyślnie, ze względu na liczne dokonania bp. Pawła Anweilera, które złożyły się na jego dorobek podczas 40-letniej posługi kapłańskiej. Doceniona w ten sposób została jego ofiarna służba społeczna na rzecz mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, a także niestrudzona aktywność ekumeniczna.

W diecezji cieszyńskiej dał się poznać jako dobry duszpasterz, niezwykle zatroskany o wiernych, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących pomocy. W swojej parafii zarządza domem opieki „Soar”, a jako zwierzchnik diecezji sprawuje pieczę nad domem opieki „Emaus” w Dzięgielowie. Współorganizuje też Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie, w którym bierze udział kilka tysięcy osób z różnych stron Polski.

Służba drugiemu człowiekowi i troska o potrzebujących to wyraźne cechy jego posługiwania. Widać je w codziennej pomocy, jakiej udziela biednym przychodzącym do bielskiej parafii, ale także w zaangażowaniu w długofalowe projekty. Od lat uczestniczy w wigilijnych wieczerzach dla bielskich bezdomnych, wspiera działalność Banku Chleba, towarzyszy seniorom i dołącza do inicjatyw związanych np. z budową bielskiego stacjonarnego Hospicjum im. Jana Pawła II, w tym kampanię „Pola Nadziei”. - Ogromnie cenimy sobie jego otwartość na wszystkie nasze potrzeby i zawsze możemy na niego liczyć - przyznaje z wdzięcznością Grażyna Chorąży, prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego z Bielska-Białej, które buduje hospicjum.

« 1 2 »