Bp Paweł Anweiler odznaczony

Okazją do uhonorowania zasług bp. Anweilera, zwierzchnika diecezji cieszyńskiej, była 40. rocznica jego ordynacji do służby kapłańskiej w Kościele ewangelicko-augsburskim.

Bp Paweł Anweiler z papieżem Janem Pawłem II po nabożeństwie ekumenicznym w Skoczowie w 1995 r.   Bp Paweł Anweiler z papieżem Janem Pawłem II po nabożeństwie ekumenicznym w Skoczowie w 1995 r.
Józef Wolny /GN
Na rzecz jedności

Jako zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego od samego początku rozwija działalność ekumeniczną. Wspólnie z bp. Tadeuszem Rakoczym brał udział w setkach ekumenicznych spotkań. Do ważniejszych należą tradycyjne już nabożeństwa organizowane w Bielsku-Białej z udziałem obu biskupów - na przemian w katolickiej katedrze św. Mikołaja i ewangelickim kościele Zbawiciela. Tym najbardziej pamiętnym była ekumeniczna modlitwa w ewangelickim kościele Trójcy Świętej w Skoczowie w maju 1995 r., kiedy bp Anweiler w imieniu ewangelickiej społeczności witał papieża Jana Pawła II przybywającego na Kaplicówkę.

Odzwierciedleniem tego ekumenicznego zaangażowania jest sprawowana przez niego funkcja prezesa Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Od kilku lat jest też wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Wspólnota Polska. W jej działalność bardzo się zaangażował, chcąc służyć rodakom, którzy przebywają poza granicami naszego kraju.

Od wielu lat jest też współpatronem organizowanych przez Bielskie Centrum Kultury ekumenicznych Międzynarodowych Festiwali Muzyki Sakralnej „Sacrum in Musica”.

Bp Paweł Anweiler jest również aktywnym twórcą: autorem wierszy i esejów, m.in. w roku 2005 wydał tomik pt. „Błogosław, duszo moja, Panu", w roku 2007 - „Zbliżenia", a w roku 2008 - „Zamyślenia". Katolicka Edycja św. Pawła wydała serię „Perełki" nr 171 z wierszami biskupa Pawła Anweilera.

Bp Paweł Anweiler - biografia

Urodził się 16 czerwca 1950 r. w Kaliszu. Studia teologiczne ukończył w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i 24 lutego 1974 r. został ordynowany na księdza ewangelickiego przez bp. Andrzeja Wantułę.

Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Kaliszu, następnie w Kępnie, a w roku 1979 objął parafię w Częstochowie. Dwa lata później został wybrany na jej proboszcza. Od 1985 r. jest członkiem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Po konsekracji bp. Jana Szarka, poprzedniego zwierzchnika diecezji cieszyńskiej, na biskupa został wybrany na proboszcza parafii w Bielsku, a 24 listopada 1991 r. synod diecezjalny diecezji cieszyńskiej wybrał ks. Pawła Anweilera na pierwszego biskupem diecezjalnym diecezji cieszyńskiej.

W roku 2002 synod diecezjalny wybrał biskupa Pawła Anweilera na drugą kadencję (2002-2012), a w roku 2012 - na trzecią.

W latach 1988-1991 był przewodniczącym Komisji Młodzieży w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Wchodził też w skład zarządu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Nieprzerwanie od roku 1992 jest przewodniczącym Rady Opiekuńczej Diakonatu „Eben-Ezer” w Dzięgielowie oraz członkiem Rady Nadzorczej Ośrodka Wydawniczego „Augustana” w Bielsku-Białej. Był członkiem kolegium redakcyjnego „Zwiastuna Ewangelickiego” w latach 2002-2010 oraz rady redakcyjnej „Przeglądu Ewangelickiego” w latach 2003-2010. Od 1998 r. jest prezesem Rady Centrum Misji i Ewangelizacji.

Od 2008  roku jest przewodniczącym Rady Wydawnictwa „Augustana” oraz przewodniczącym Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. 

Za swoje zasługi wcześniej otrzymał już także w 2011 r. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, nadany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Cristiana” przyznało mu Śląską Nagrodę im. Juliusza Ligonia.

Podczas obchodów 20-lecia Stowarzyszenia Wspólnota Polska bp Paweł Anweiler został uhonorowany Złotym Medalem Stowarzyszenia, który nosi motto „Niech w was Ojczyzny pamięć nie ustaje".

« 1 2 »