Nowy numer 48/2023 Archiwum

Radzą dla zdrowia

Trwa posiedzenie rady społecznej śląskiego NFZ w sprawie odwołania dyrektora Grzegorza Nowaka.

Pełniący obowiązki szefa NFZ Marcin Pakulski we wtorek przysłał pismo, w którym domagał się zwołania rady społecznej śląskiego NFZ. Posiedzenie rady zostało przesunięte o trzy dni wcześniej. Ma wydać opinię w sprawie decyzji o odwołaniu G. Nowaka, jaką chce podjąć warszawska centrala Funduszu. Nawet w przypadku negatywnej opinii i tak p.o. prezesa NFZ nie ma związanych rąk i może doprowadzić do końca procedurę odwołania dyrektora Nowaka.

O przyczynach odwołania dyrektora Nowaka możesz przeczytać w artykule "Szpitalny paradoks".

Do zadań rad działających przy wojewódzkich oddziałach NFZ należy m.in. opiniowanie projektu planu finansowego oddziału, uchwalanie jego planu pracy, opiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów, kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we wszystkich dziedzinach jego działalności, występowanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego o przeprowadzenie kontroli realizacji zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej czy występowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli oddziału wojewódzkiego Funduszu.  Rada może też sama wystąpić z wnioskiem prezesa NFZ o odwoływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego.

W skład rady śląskiego NFZ wchodzą: przewodniczący rady Łukasz Falgier - wskazany przez Wojewodę Śląskiego, jego zastępca Bożena Gawryluk - wskazana przez Komisję Dialogu Społecznego, Przemysław Gątarz – z ramienia Sejmiku Wojewódzkiego, Tomasz Kędziora – wydelegowany przez Komisję Dialogu Społecznego, Anna Kruczek – wydelegowana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego, Krzysztof Radwan – reprezentujący Wojewódzki Sztab Wojskowy i Teresa Zejma – przedstawicielka Konwentu Powiatów. Obserwatorami posiedzeń rady śląskiego NFZ są: Teresa Kurzawa z Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Mariola Bartusek z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Jerzy Pieniążek z Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Piotr Brukiewicz z Okręgowej Izby Aptekarskiej.

O decyzji rady poinformujemy natychmiast po jej ogłoszeniu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy