Reklama

    Nowy numer 12/2023 Archiwum

„Ustrój” Ślónzoków

Czy z nowego Muzeum Ślónskigo zbogatnymy? - list do redakcji.

"Ustrój" Ślązaków - przeczytaj ten tekst po polsku

Za bajtla, we sześdziesióntych rokach dwudziestego wieku, w Siymianowicach, jak żech szoł do szkoły, musioł żech iś wele rodzinnego familoka łod Korfantych w miejscu, kaj sie urodziół Wojciech Korfanty. Na tym dómie na specjalnyj tabuli stoło napisane: „Oświata i praca naród wzbogaca”.

I jak sie spómnia, to jakoś oświata wtedy bóła, a bogactwo widzioł żech ino na tyj tabuli - skuli ustroju. Ale i tak dzisiej starsze ludzie dali jeszcze urywajóm kupóny z tyj downiejszyj oświaty.  

Teroz w Katowicach na terynie zawartyj gruby kole Rónda i „Spodka” jes budowane za niybywale wielge piynióndze nowe Muzeum Ślónske. I jak patrza na ta bałsztela, to niy poradza spokopić, jak to jes, że po wybagrowaniu dziur srogich jak Zancferzac pod siymianowickim Binhofym i ulóniu betónowych cudów budowlanki - przeważnie podziymnyj, w gazetach jes rozgłoszane, że właściwie niy ma zgody w sprawie tego, co mo być pokozane na stałyj wystawie tego muzeum. Bo historia tyj ziymi jes łokropicznie zaknółtlowano, na Ślónsku bóła Polska, Czechy, Austria, Prusy, Niymcy, Polska, Niymcy, zaś Polska... i jakoś niy wiadómo, co jes dzisiej z tych starych dziejów blank nojważniejsze i czy czegoś by niy szło łodcofnóńć na margines.

Downiejsi rzóńdziciele skóntrolowaliby ino jedno - czy sie te projekty zgodzajóm z ustrojym w Polsce - i wszyskim by sie w gowach przejaśnióło. A teroz zrobiyli wartko debata, żeby niyzadowolóne ludzie mógli pedzieć, co sie im niy podobo, ale kónkursowo kómisjo już i tak zdecydowała, jako ta wystawa bydzie, i fertik.

« 1 2 3 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy