“W dialogu i zwarciu”. Spotkanie poświęcone najnowszej monografii Andrzeja Grajewskiego

W Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach (Przystanek Historia; ul. św. Jana 10) odbędzie się dyskusja poświęcona publikacji opisującej skomplikowane relacje między Moskwą a Watykanem w XX wieku.

Spotkanie będzie miało miejsce w czwartek 23 maja br. o godz. 17.00. Obok Andrzeja Grajewskiego – dziennikarza „Gościa Niedzielnego” i autora monografii – udział w dyskusji weźmie także prof. Paweł Skibiński z Uniwersytetu Warszawskiego. W opublikowanej w nr 20. „Gościa” recenzji napisał: “Doktor Grajewski (…) bada najnowsze dzieje Kościoła w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Można powiedzieć, że wydana teraz książka podsumowuje znaczną część prowadzonych przezeń badań. „W dialogu i zwarciu” zawiera opis zmieniających się relacji między Stolicą Apostolską a Związkiem Sowieckim od czasu powstania pierwszego państwa komunistycznego aż do jego upadku na początku lat 90. XX wieku.”.

“Monografia Andrzeja Grajewskiego pozwala przyjrzeć się temu, jak kształtowały się stosunki bilateralne między Watykanem a Moskwą w czasach istnienia Związku Radzieckiego. Autor spędził długi czas w zagranicznych archiwach i na podstawie własnych badań wciągająco opisał niemal 75 lat burzliwej historii i relacji, w których twarda rywalizacja przeplatała się z próbami osiągnięcia porozumienia” – czytamy na fanpage’u Przystanek Historia. 

Uczestnicy dyskusji będą próbowali odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: “Czy dwie sprzeczne ideologie były skazane na konflikt? Czy podczas największych kryzysów „zimnej wojny” Kościół katolicki zawsze opowiadał się po stronie Zachodu, czy może próbował występować w roli bezstronnego mediatora? Czy ekumeniczne postulaty Soboru Watykańskiego II, zmiany wewnątrz Kościoła katolickiego i otwarcie na dialog z Cerkwią prawosławną doprowadziły do przygaszenia sporów? Wreszcie, co sprawiło, że zwieńczeniem tego procesu stał się pontyfikat Jana Pawła II – papieża, który środków do realizacji swoich głównych celów duszpasterskich i politycznych upatrywał w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wrażliwym z perspektywy Kremla?”.

 

 “W dialogu i zwarciu”. Spotkanie poświęcone najnowszej monografii Andrzeja Grajewskiego

« 1 »