Zmiany personalne w archidiecezji katowickiej

Zmiany dotyczą sekretarza i kapelana metropolity katowickiego, ojca duchownego oraz ekonoma Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.

Ks. Sławomir Tupaj z dniem 1 sierpnia 2024 roku został mianowany sekretarzem i kapelanem Metropolity Katowickiego. Tym samym (z dniem 31 lipca br.) został zwolniony z obowiązków w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach.

Ks. Łukasz Walaszek z dniem 1 września 2024 roku został mianowany ojcem duchownym w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach.

Pan Krzysztof Kotarski z dniem 1 lipca 2024 roku został mianowany ekonomem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, z zachowaniem dotychczasowych obowiązków.

« 1 »