Nowy numer 20/2024 Archiwum

Zmarł ks. Ernest Mosler

Pochodził z Mysłowic, święcenia kapłańskie przyjął w 1991 roku. Przez ostatnie lata był rezydentem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach. Odszedł w wieku 58 lat, w 33. roku kapłaństwa.

Uroczystości jego pogrzebu będą miały następujący przebieg:


w piątek 12 kwietnia br. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach:
- o godz. 15 - Koronka do Bożego Miłosierdzia,
- godz. 15.30 - Msza Święta eksportacyjna,
w sobotę 13 kwietnia br. w Parafii Chrystusa Króla w Lędzinach-Hołdunowie:
- o godz. 9.30 - Modlitwa różańcowa,
- o godz. 10 - Msza Święta pogrzebowa.


"Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie..."

 

Ks. Ernest Mosler urodził się 21 listopada 1965 roku w Mysłowicach jako syn Pawła, górnika, i Anny zd. Machalica. Jego ojciec pracował na kopalni „Ziemowit”; matka była pracownikiem fizycznym. Został ochrzczony 5 grudnia 1965 roku w parafii Świętego Józefa w Mysłowicach-Krasowach. Tam także, mając 7 lat, przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej.

Swoją edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej w Mysłowicach w 1972 roku. Trzy lata później wraz z rodzicami przeprowadził się do parafii Chrystusa Króla w Lędzinach-Hołdunowie. Dnia 8 marca 1979 roku przystąpił do sakramentu bierzmowania, którego udzielił mu biskup Czesław Domin w parafii Świętej Anny w Lędzinach. Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej, uczęszczał do Liceum Zawodowego w Mysłowicach. W młodości uczestniczył w spotkaniach i rekolekcjach Ruchu Światło-Życie. Przez 9 lat posługiwał przy ołtarzu jako ministrant, a następnie pełnił funkcję lektora i kantora. Był zaangażowany w akcje charytatywne, pomagając chorym i potrzebującym. 

W roku 1984 wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. W trakcie formacji do kapłaństwa odbył dwa staże: katechetyczny - w rodzinnej parafii, oraz jako diakon w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu. Uzyskał tytuł magistra, pisząc pracę z teologii moralnej pt. „Sakrament Pojednania a kształtowanie moralnych postaw młodzieży”. 

Święcenia diakonatu otrzymał 22 kwietnia 1990 roku z rąk biskupa Gerarda Bernackiego w Parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej. Święceń prezbiteratu udzielił mu arcybiskup Damian Zimoń 11 maja 1991 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. 

Po święceniach, w ramach tzw. zastępstw wakacyjnych został skierowany do pracy duszpasterskiej, najpierw do parafii Świętego Jacka w Katowicach-Ochojcu, a następnie do Parafii Chrystusa Króla w Lędzinach-Hołdunowie. Pierwszym miejscem posługi księdza Ernesta Moslera jako wikariusza była parafia Świętego Wawrzyńca i Świętego Antoniego w Rudzie Śląskiej-Wirku (1991-1995), gdzie katechizował w Zespole Szkół Budowlanych w Rudzie Śląskiej oraz Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej.

Kolejnymi miejscami jego posługi wikariuszowskiej były: parafia Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Czerwionce-Leszczynach (1995-1998), gdzie katechizował w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Czerwionce oraz Szkole Podstawowej nr 4 w Czerwionce-Leszczynach; parafia Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej-Halembie (1998-2002), w której uczył religii w Szkole Podstawowej Sportowej w Rudzie Śląskiej-Halembie; parafia Świętego Jacka w Radoszowach, (2002-2006), gdzie powierzona mu została funkcja katechety w Gimnazjum nr 12 w Rybniku oraz Szkole Podstawowej nr 3 w Rydułtowach; parafia Ducha Świętego w Siemianowicach Śląskich-Bytkowie (2006-2009), gdzie uczył religii w Szkole Podstawowej nr 1 w Siemianowicach Śląskich i Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich; parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach na Osiedlu Tysiąclecie Dolne (2009-2012), gdzie katechizował w Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach.

Ze względu na stan zdrowia z dniem 1 lutego 2012 roku zamieszkał w Domu Świętego Józefa w Katowicach. Po skończonym urlopie zdrowotnym w 2015 roku powrócił do duszpasterstwa, stając się rezydentem w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach.

Zmarł 9 kwietnia 2024 roku, w wieku 58 lat, w 33. roku kapłaństwa.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy