Nowy Numer 16/2024 Archiwum

82. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

Wydarzenie z udziałem rodzin bohaterów, przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych i kombatanckich odbędzie się 13 lutego.

Obchody rozpoczną się o godz. 10 od Mszy św. w intencji ojczyzny, która odbędzie się w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza w Katowicach. Około godz. 11 nastąpi złożenie kwiatów przy pomniku Ofiar Katynia.

Druga część uroczystości będzie miała miejsce o godz. 12.30 na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej (sektor 37, rząd 8). Zostanie wówczas oznaczona plakietą „Grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski” mogiła Mieczysława Piszczka. Zostaną złożone również trzy symboliczne róże reprezentujące wartości „Bóg, Honor, Ojczyzna” na grobach pozostałych bohaterów, którzy tam spoczywają.

Organizatorami wydarzenia są Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, parafia garnizonowa pw. św. Kazimierza Królewicza w Katowicach, Oddział Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Katowicach, Stowarzyszenie Ofiar Wojny, Stowarzyszenie Krzewienia Etosu Armii Krajowej oraz Związek Sybiraków Oddział w Katowicach.

Służba Zwycięstwu Polski powstała 27 września 1939 r. Była pierwszą ogólnopolską organizacją konspiracyjną podporządkowaną Rządowi RP po wybuchu II wojny światowej. Po jej rozwiązaniu 13 listopada 1939 r. powstał Związek Walki Zbrojnej. 14 lutego 1942 r. naczelny wódz gen. broni Władysław Sikorski w rozkazie do gen. bryg. Stefana Roweckiego zniósł nazwę ZWZ (Związek Walki Zbrojnej), ustalając, że: „wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w kraju stanowią »Armię Krajową« podległą Panu Generałowi jako jej dowódcy“.

Mieczysław Piszczek urodził się 1 grudnia 1924 r. w Łazach. Był synem Błażeja i Katarzyny z d. Dziedzic. W czasie II wojny światowej należał do Związku Walki Zbrojnej, a następnie do Armii Krajowej. Posługiwał się wówczas pseudonimem „Oset”. W lipcu 1943 r. w związku z działaniami podejmowanymi przez Armię Krajową, przyczynił się do zniszczenia dokumentów w Jodłówce oraz w Bochni. Uniemożliwiło to Niemcom wywiezienie ok. 50 osób do pracy przymusowej. W 1945 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Należał do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (nr legit. 072864). Został odznaczony Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim (1966 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1968 r.) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1975 r.). Zmarł 22 stycznia 2023 r. Jego grób znajduje się na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej (sektor 37, rząd 8, nr grobu 8).

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy