Nowy numer 09/2024 Archiwum

Uniwersytet Śląski. Naukowcy odkryli nowy minerał - karwowskiit

Jego nazwa to hołd dla wieloletniego pracownika uczelni, wybitnego mineraloga prof. dr. hab. Łukasza Karwowskiego.

Naukowiec, którego nazwisko zostało upamiętnione w nazwie nowego minerału, był odkrywcą dwóch nowych minerałów fosforanowych, znalezionych w meteorycie Morasko. "Był także założycielem, a następnie prezesem oraz pierwszym (i jak dotąd jedynym) prezesem honorowym Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Profesor Karwowski był jednym z najlepszych badaczy meteorytów, w szczególności fosforanów, pośród których najbardziej typowym jest niespotykany na Ziemi merrillit" - przypomniała rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Śląskiego Małgorzata Poszwa.

Idealny wzór nowego minerału to Ca9Mg(Fe2+0.5□0.5)(PO4)7 (IMA2023-080). "Został znaleziony w Jordanii w okolicach miasta Al Qatrana. Karwowskiit należy do grupy merrillitu i jest swoistym ziemskim »meterorytowym« minerałem. Współwystępuje z nikelfosfidem (Ni,Fe)3P, znajdowanym dotąd tylko w meteorytach. Na zdjęciu z mikroskopu skaningowego są pokazane trygonalne kryształy karwowskiitu. To pierwsze znalezione dobrze wykształcone kryształy minerały grupy merrillitu" - czytamy w komunikacie uczelni.

Istnienie nowego minerału potwierdziła Komisja Nowych Minerałów, Nomenklatury oraz Klasyfikacji przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Mineralogicznym. Za odkryciem stoi zespół autorów, w którego skład wchodzą czterej pracownicy i pracowniczki Uniwersytetu Śląskiego: prof. dr hab. Evgeny Galuskin i prof. dr hab. Irina Galuskina z Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ oraz prof. dr hab. inż. Joachim Kusz i dr Maria Książek z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ. Z badaczami współpracowali także Yevgeny Vapnik z Uniwersytetu Ben-Guriona w Izraelu oraz dr Grzegorz Zieliński z Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) w Warszawie.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy