Bp Wodarczyk do diakona stałego: Miej czyste serce i czyste spojrzenie

Osiemnastym diakonem stałym archidiecezji katowickiej został Dariusz Długajczyk z parafii św. Krzysztofa w Tychach.

Święceń udzielił mu bp Adam Wodarczyk, a w czasie Mszy św. modlili się z nim bliscy – żona i syn, inni diakoni stali, parafianie i duszpasterze. Bp Adam Wodarczyk przypomniał słowa czytania z Dziejów Apostolskich, które przybliżały genezę diakonatu. – Wybór, jakiego dokonano, nie był przypadkowy, albowiem szukano ludzi cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Postawiono kandydatom wysokie wymagania moralne i obyczajowe. Natomiast ich przydatność apostolską miała zweryfikować postawa służby, szczególnie w przestrzeni dzieł miłosierdzia – zauważył kaznodzieja.

Bp A. Wodarczyk zwrócił się także do przyjmującego święcenia diakonatu Dariusza. – Nie lękaj się, ponieważ twoją posługę będziesz sprawować w Kościele, który od zawsze powołany jest do służby i miłości. Służyć, to dawać się braciom i siostrom w Chrystusie z Jego wrażliwością, oddaniem i z Jego miłością. Służyć, to być posłusznym nakazowi naszego Pana z dzisiejszej Ewangelii i naśladować Go jako tego, „który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. Dlatego daj Jezusowi swoje dłonie i swoje serce, użycz Mu swoich ust do przepowiadania Ewangelii, która zawsze zwiastuje wiosnę duchowej odnowy – zachęcał bp A. Wodarczyk. – Miej czyste serce i czyste spojrzenie, a będziesz mieć wielu dobrych przyjaciół. Dawaj innym Chrystusa, a wszystko inne będzie łatwiej rozdać. Św. diakon Franciszek z Asyżu swoim braciom mówił „zawsze głoście Ewangelię, a gdyby okazało się to konieczne, także słowami!”.

Kaznodzieja zachęcał, by w dalszych działaniach nowo wyświęcony diakon kierował się dwoma wzorcami: św. Rity z Cascii, patronki tego dnia, i św. Krzysztofa, który niósł na swych ramionach Chrystusa. – Na jego wzór ty też nieś Chrystusa w swoim sercu i ukazuj go ludziom, do których cię posyła. Życiem służebnym, jeśli zajdzie potrzeba także używaj słów – wskazał.

To pierwsze w tym roku święcenia diakona stałego w archidiecezji katowickiej. Dariusz Długajczyk jest odpowiedzialny za Wspólnotę Natanael w swojej parafii, wspólnie z żoną angażują się w projekt „Przed Nami Małżeństwo”. Oprócz tego posługuje jako nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej.

Bp Wodarczyk do diakona stałego: Miej czyste serce i czyste spojrzenie

« 1 »