Region. Metropolia zwiększyła tegoroczne nakłady na komunikację autobusową o ponad 10 mln zł

- Wynika to ze zwiększenia maksymalnego poziomu waloryzacji stawek dla przewoźników - wyjaśnił przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak.

W poniedziałek zgromadzenie GZM przyjęło zmiany w tegorocznym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, dotyczące nakładów na komunikację autobusową. Zdecydowano, że wydatki na ten cel w tym roku będą wyższe o ponad 10 mln zł, natomiast zmiana w wieloletniej prognozie obejmuje zwiększenie nakładów w latach 2023-32 łącznie o ok. 210 mln zł. - Związane jest to z istotną zmianą cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego po wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie - wskazał przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak.

W przyjętej w grudniu ub. roku wieloletniej prognozie finansowej GZM uściślono m.in., że wśród wydatków na 2023 r. finansowanie realizacji przewozów autobusowych mieści się w limicie 809,9 mln zł; odrębna kwota 209,1 mln zł finansuje uruchamianie tzw. autobusowych linii metropolitalnych. Po poniedziałkowych zmianach limit finansowania realizacji przewozów autobusowych w tym roku wzrósł do 820 mln zł, a limit uruchamiania metrolinii – do 209,6 mln zł.

W budżecie i wieloletniej prognozie zgromadzenie GZM zmniejszyło też tegoroczne nakłady na przedsięwzięcie "System Transport GZM" (ma to być nowy system obsługujący płatności za przejazdy komunikacją) i zwiększyło nakłady na przedsięwzięcia "Utrzymanie Systemu ŚKUP" (stary system płatności w komunikacji) oraz "Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską".

Jak wyjaśniono, zmiany spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie ciągłości działania dotychczasowego systemu Śląska Karta Usług Publicznych, która wynika z opóźnienia wdrożenia nowego Systemu Transport GZM i pociąga za sobą ryzyko braku dostępności do systemu obsługującego pobieranie opłat za przejazdy transportem publicznym.

« 1 »