Reklama

Katowice. Ruszyła budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Francuskiej

Trwają roboty przygotowawcze do realizacji kolejnej w Katowicach drogi rowerowej - wzdłuż ul. Francuskiej, na wysokości lotniska Muchowiec. 13 marca zostanie w tym miejscu wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu oraz rozpoczną się główne prace.

Do dyspozycji rowerzystów zostanie oddanych 700 m trasy, zlokalizowanej po wschodniej stronie ul. Francuskiej (od strony Lotniska Muchowiec), pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Trzech Stawów i Lotnisko. - Wzdłuż całej trasy zostanie wykonane oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych będą dodatkowo doświetlone, co znacznie poprawi bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Na efekt wizualny inwestycji, ale także ekologiczny wpłyną dodatkowo nasadzenia. W tym miejscu zostaną posadzone takie rośliny, jak hortensje czy tawuły - mówi Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje SA.

Realizacją inwestycji zajmuje się firma Drogopol Sp. z o.o., której oferta była jedną z sześciu złożonych w przetargu. Wartość robót, zgodnie z zawartą umową, wynosi ponad 2,5 mln zł.

Inwestycja gotowa będzie w lipcu, następnie prowadzone będą jej odbiory, a także ruszą prace związane z realizacją miejsc parkingowych dla samochodów po drugiej stronie ul. Francuskiej. Docelowo na ul. Francuskiej, na odcinku od ul. Lotnisko do ul. Trzech Stawów, po stronie wschodniej będą chodnik i droga rowerowa z nowym oświetleniem oraz pas zieleni, a po drugiej wyznaczone będą miejsca postojowe dla samochodów.

W trakcie prowadzenia prac na całym odcinku objętym robotami będzie obowiązywać zakaz zatrzymywania się i postoju, a także ograniczenie prędkości. Ruch pieszy - dotychczas prowadzony po stronie lotniska - zostanie przeniesiony na drugą stronę ul. Francuskiej. Będzie on prowadzony tam, gdzie to możliwe, jezdnią, a w innych miejscach - utwardzonym poboczem. Ciąg pieszy ma być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, by uczestnicy ruchu czuli się bezpiecznie, ciąg zostanie wygrodzony.

W związku z przeniesieniem ruchu pieszego na drugą stronę jezdni na czas realizacji inwestycji zmieni się także lokalizacja przejść dla pieszych. Zlikwidowane zostaną dwa - w rejonie przystanku autobusowego Muchowiec Park oraz w rejonie ul. Francuskiej z ul. Muchowiec. W zamian powstaną trzy przejścia: przez ul. Trzech Stawów (w rejonie skrzyżowania z ul. Francuską), przez ul. Francuską (w rejonie skrzyżowania z ul. Gawronów) oraz w rejonie skrzyżowania z ul. Lotnisko.

Ponadto prace będą wymagały tymczasowej zmiany lokalizacji przystanku Muchowiec Park, gdzie zatrzymują się autobusy jadące w kierunku centrum Katowic. Zostanie on przeniesiony na drugą stronę skrzyżowania ul. Francuskiej z ul. Trzech Stawów.

W trakcie projektowania jest już kolejny etap drogi rowerowej wzdłuż ul. Francuskiej, która ma powstać na odcinku pomiędzy ul. Lotnisko a ul. Damrota i połączyć istniejące już odcinki dróg rowerowych. Dokumentacja projektowa ma być gotowa pod koniec tego roku.

Oprócz drogi dla rowerów wzdłuż Francuskiej wykonawcy wybrani w przetargach projektują obecnie także połączenie od ul. Barbary do ul. Kościuszki oraz połączenie ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy i trasą rowerową nr 5. Projektowanie nowych dróg to niejedyne inwestycje rowerowe, które są teraz w fazie realizacji. Trwają prace m.in. przy kontynuacji drogi rowerowej wzdłuż ul. Gospodarczej. Od zachodu łączy się ona z trasą biegnącą z Doliny Trzech Stawów, a od wschodu połączy się z już istniejącą drogą, umożliwiając przejazd do Nikiszowca oraz Giszowca. W najbliższym czasie rozpocznie się też budowa trasy wzdłuż ul. Hallera. To pierwszy z dwóch etapów stworzenia połączenia ul. Konnej z ul. Techników i al. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5 w ramach Katowickiej Infrastruktury Rowerowej.

Ponadto w ostatnim czasie powstała droga rowerowa wzdłuż ul. Pułaskiego (pomiędzy Szeptyckiego i Sikorskiego), co stanowi jedno z zadań składających się na budowę nowego układu drogowego na os. Paderewskiego. Ta trasa została już odebrana, natomiast na terenie zjazdu pod rondo trwają odbiory i ostatnie prace porządkowe.

W latach 2015-2023 w Katowicach powstały ponad 43 km infrastruktury dla rowerzystów za kwotę przekraczającą 34 mln zł.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..