Archidiecezja. Wielkopostny dzień skupienia dla księży

W krypcie katowickiej katedry Chrystusa Króla odbył się pierwszy z dni skupienia dla księży. W ramach stałej formacji kapłańskiej na początku Wielkiego Postu i Adwentu duchowni gromadzą się w jednym z trzech kościołów archidiecezji.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia abp. Wiktora Skworca, w którym m.in. podziękował duchownym za "trud duszpasterskich odwiedzin w parafiach". - Najważniejsze, że po okresie pandemii odbudowujemy relacje z parafianami i przekonujemy się, jak wyglądają kręgi przynależności do parafii, czyli Kościoła. I zauważamy peryferie, które - odkryte - niech będą impulsem do duszpasterskiej refleksji z radą duszpasterską i wszystkimi grupami wiernych świeckich z ruchów i stowarzyszeń, prowadzącej do współpracy i apostolskich działań - podkreślił.

Metropolita nawiązał także do działań podejmowanych przez lokalny Kościół, szczególnie wobec trwającego konfliktu w Ukrainie. - W ten sposób budujemy Kościół Chrystusowy na trzech filarach: liturgii, świadectwie i diakonii. Na tych filarach opiera się pozytywna apologia Kościoła - zaznaczył.

Archidiecezja. Wielkopostny dzień skupienia dla księży   Metropolita katowicki ze słowem do duchownych. ks. Tomasz Wojtal /Foto Gość

Nawiązał do nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. - Wszyscy jesteśmy zaproszeni do wyznania i codziennego wyznawania: "Wierzę w Kościół Chrystusowy" - mówił do duchownych. Arcybiskup podkreślił, że nowy program duszpasterski wyrasta z analizy aktualnej sytuacji Kościoła i powszechnego uznawania jej za wyjątkowo trudną. - By nie ulec frustracji czy wręcz rezygnacji z podejmowania dzieła odnowy i szukania dróg ku temu wiodących, uznano za pierwszorzędne zadanie na dziś i jutro Kościoła w Polsce obudzenie i umocnienie wiary w Kościół, bo zaczynamy wątpić w to dzieło Boga na ziemi, ustanowione dla nas, grzesznych, z myślą o naszym zbawieniu - tłumaczył.

Konferencję do księży wygłosił jezuita ks. Robert Więcek SJ, który zaproponował medytację nad Ewangelią z dnia (Łk 5,27-32), opisującą powołanie Lewiego. Zachęcił księży, aby nie ulegali pokusie przeżywania Wielkiego Postu jako czasu posługi dla wiernych. - Będziemy mogli pomóc przeżyć ten czas innym, jeśli w pierwszej kolejności sami go przeżyjemy - powiedział. Podkreślił, że warto na początku tego okresu liturgicznego na nowo usłyszeć słowa Jezusa: "Pójdź za Mną". Dodał, że w życiu księdza nie ma sfery prywatności, bo decydując się na tę drogę, zgodził się oddać Jezusowi wszystko. Zachęcił też do nieustannego otwierania się na Boże działanie. - Jako kapłani nie robimy łaski, ale ją przyjmujemy, i to na kolanach - tłumaczył.

Po wykładzie formacyjnym odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Całość spotkania poprowadził bp Marek Szkudło, wikariusz generalny, odpowiedzialny za kapłańską formację stałą. Zebrana wśród duchownych kolekta zostanie przekazana siostrom Matki Teresy z Kalkuty na ich działalność wśród ubogich i potrzebujących.

Archidiecezja. Wielkopostny dzień skupienia dla księży   Księża w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach. ks. Tomasz Wojtal /Foto Gość

Księża, którzy nie dotarli do Katowic, będą mogli wziąć udział w skupieniu w Tychach w parafii bł. Karoliny (w najbliższy poniedziałek) lub w Rybniku w parafii św. Jadwigi (w następną sobotę).

« 1 »