Kalendarz Trzech Religii wydały Katowice

Kalendarz Trzech Religii powstał we współpracy chrześcijan, żydów i muzułmanów.

Kalendarz jest dostępny dla mieszkańców bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej mieszczącym się przy Rynku 13 w Katowicach. Rozprowadzają go także jego twórcy, również poza granicami naszego kraju.

Kalendarz Trzech Religii został wydany w Katowicach już po raz 11. To inicjatywa związana z dialogiem międzyreligijnym - ma jednoczyć społeczności wyznaniowe miasta Katowice i wzmacniać wzajemny szacunek wobec siebie i swojego dziedzictwa kulturalnego. Pierwszy kalendarz wydano w 2013 roku.

Kalendarz przygotowują przedstawiciele Kościołów: katolickiego, ewangelicko-augsburskiego, prawosławnego, wspólnoty żydowskiej i muzułmańskiej, we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

O kalendarzu powiedzieli:

Dr MARIOLA T. KOZUBEK, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, współzałożycielka i redaktor naczelna Kalendarza Trzech Religii (KTR): Kalendarz, jest narzędziem edukacyjno-informacyjnym, którego celem jest popularyzacja wiedzy na temat trzech religii monoteistycznych. Wychodzimy bowiem z przekonania, że każda religia ma w sobie ogromny potencjał edukacyjny i etyczny. Jeżeli dzisiaj, w czasach wojny, chcemy myśleć o pokoju, to musimy szukać tego, co nas rzeczywiście łączy. Dlatego w tym wydaniu kalendarza eksponujemy miejsca braterskich spotkań.

Ks. dr TADEUSZ CZAKAŃSKI, delegat abp. W. Skworca ds. dialogu z judaizmem i islamem, współzałożyciel i współredaktor KTR: Aby móc mówić o braterskich spotkaniach, powinniśmy wyjść od spotkania Abrahama z Bogiem, które zostało opisane w Księdze Rodzaju. Abraham łączy te trzy religie monoteistyczne zaangażowane w proces powstawania Kalendarza Trzech Religii, a tym co cechowało to spotkanie była gościnność, którą możemy przypisać również miastu Katowice oraz wszystkim wspólnotom religijnym z terenu naszego miasta.

Ks. bp MARIAN NIEMIEC, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Katowicach, konsultant KTR: Ten kalendarz to również ogromna promocja Katowic. Wiele osób, z którymi się spotykam, niekoniecznie związanych z Katowicami, chętnie korzysta z tego Kalendarza, gdyż ma on ogromny walor edukacyjny. W ekumenizmie mówi się o pojednanej różnorodności. Myślę, że w Katowicach zdecydowanie mamy właśnie taką pojednaną różnorodność.

DOROTA BURCHARD, gmina wyznaniowa żydowska w Katowicach, członek Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, konsultant KTR: Różnią nas tylko szczegóły. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i jeśli będziemy się kierować miłością i tolerancją, tak jak Katowice nam pokazują, że należy to robić, to będziemy te szczegóły umieli zwalczyć, co pozwoli nam żyć w pokoju.

Imam JABBAR KOUBAISY, dyrektor Centrum Kultury i Dialogu Doha w Katowicach, delegat ds. dialogu międzyreligijnego przy Lidze Muzułmańskiej w Polsce, konsultant KTR: Dziękuję wszystkim zaangażowanym w powstanie tego kalendarza. To ogromny sukces całego zespołu oraz miasta Katowice, bez którego nie mógłby on powstać. Zawsze działamy razem. Ten kalendarz jest wizytówką naszego miasta i całej naszej działalności. To znakomita forma promocji Katowic jako domu otwartego dla wszystkich.

TERESA KOUBAISY, Rada Naczelna Ligi Muzułmańskiej w Polsce, konsultant KTR: Dla naszej społeczności muzułmańskiej to ogromny krok w dialogu międzyreligijnym, ale i środowiskowym. Ponieważ za pomocą tego kalendarza możemy nie tylko przedstawić swoją religię, ale także poznać inne.

DANUTA KAMIŃSKA, konsultant KTR: Wspominając początki tego kalendarza, wiem jedno – jeżeli jest grono osób, które chcą rozmawiać i zostawić po sobie jakiś ślad, to to musi zaprocentować. Ten kalendarz jest tego dowodem. Jestem szczęśliwa, że stolica Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest właśnie tym miastem, które otwiera się na wszelkie społeczności i zostawia ślad na dialogu międzyreligijnym.

Ks. dr hab. JACEK KEMPA, prof. UŚ, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ekspert KTR: Kalendarz Trzech Religii wpisuje się w wielopłaszczyznową misję Uniwersytetu. Można powiedzieć, że lokuje się on na pograniczu działalności naukowej, edukacyjnej i popularyzatorskiej. Jestem przekonany o dużej wartości tej inicjatywy w zakresie dialogu społecznego.

MATEUSZ FOJCIK, arabista, student teologii, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, współredaktor KTR: To co dla mnie jest najbardziej fascynującym elementem tego kalendarza to to, że on dobrze pokazuje istotę braterstwa międzyreligijnego poprzez pokazanie, w jak różny sposób nasze religie przeżywają czas. To rzutuje dalej na nasze życie społeczne, kulturalne i społeczności, w których żyjemy na co dzień.

MARCIN KRUPA, prezydent Katowic: - Dialog i szacunek okazywany każdemu człowiekowi, a także otwartość na wielokulturowość to przesłanie, które szczególnie dzisiaj powinno głośno wybrzmiewać. Aktualnie nasze myśli płyną szczególnie mocno do narodu ukraińskiego. Wielu uciekających przed wojną Ukraińców zatrzymało się w naszym mieście, które zawsze było miastem otwartym na różne kultury, wyznania, poglądy. Cieszę się, że tegoroczne wydanie kalendarza przedstawia miejsca braterskich spotkań, bo to ważny aspekt sprzyjający zadumie i pojednaniu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..