Nowy numer 15/2024 Archiwum

Zmarł ks. Czesław Mąka

Był emerytowanym proboszczem parafii Ducha Świętego w Chorzowie i sędzią Sądu Metropolitalnego w Katowicach. Miał 93 lata.

Jego pogrzeb odbędzie się w czwartek 29 grudnia br. w parafii Ducha Świętego w Chorzowie:

godz. 10.15 – modlitwa różańcowa,

godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa.

Ks. Czesław Mąka urodził się 5 listopada 1929 roku w Szarleju, w religijnej rodzinie Rudolfa i Marianny z domu Ceglarskiej. Ojciec był urzędnikiem państwowym. Miał dwóch młodszych braci.

Uczęszczał do prywatnej szkoły powszechnej im. Adama Mickiewicza w Katowicach. W czasie okupacji kontynuował naukę w szkole niemieckiej. Od marca 1945 roku uczęszczał do Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza w Katowicach, gdzie w 1948 roku zdał maturę.

Do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie zgłosił się po maturze. Był spokojny, rozważny, opanowany i gorliwy, o bystrym umyśle, należał do najzdolniejszych alumnów. Święcenia diakonatu otrzymał przez posługę bp. Juliusza Bieńka w Katowicach 16 czerwca 1952 roku. Studia teologiczne ukończył z tytułem magistra na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Święcenia prezbiteratu przyjął 28 czerwca 1953 roku w kościele Wszystkich Świętych w Krakowie z rąk bp. Franciszka Jopa – ponieważ śląscy biskupi kilka miesięcy wcześniej zostali wygnani z diecezji katowickiej przez komunistów.

Po święceniach został skierowany na zastępstwa do parafii Chrystusa Króla i Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach (wówczas Stalinogrodzie). Jesienią 1953 roku rozpoczął studia z prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W listopadzie 1954 roku został wikariuszem w parafii Świętego Antoniego z Padwy w Chorzowie (1954-1957), a także katechetą w Technikum Gastronomicznym, Technikum Handlowym oraz szkołach zawodowych w Chorzowie.

W 1957 roku miał rozpocząć studia filozoficzne na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, jednak z powodu odmowy wydania paszportu nie doszły one do skutku. Przez rok był kierownikiem Domu Rekolekcyjnego w Kokoszycach. W 1958 roku został  katechetą w szkole podstawowej i liceum w Szarleju. Od 1960 roku pełnił posługę wikariusza w parafii Świętego Antoniego z Padwy w Siemianowicach Śląskich (1960–1961), a następnie w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Katowicach-Wełnowcu (1961–1963).

W 1963 roku został mianowany administratorem i proboszczem parafii Ducha Świętego w Chorzowie (1963–1995). W nowo wybudowanym kościele prowadził prace wykończeniowe i zadbał o wystrój wnętrza.

W 1968 roku został mianowany sędzią prosynodalnym, a następnie sędzią diecezjalnym (1968–2020). Był członkiem Komisji ds. Przekazu Ewangelicznego  I Synodu Diecezji Katowickiej. Po synodzie był odpowiedzialny za referat katechizacji dorosłych w Wydziale Nauki Chrześcijańskiej katowickiej Kurii.

Był katechetą w szkołach podstawowych nr 8 i 21 oraz Szkole Specjalnej nr 16 w Chorzowie. Wspierał finansowo budowę Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Katowicach.

W 1995 roku został przeniesiony na emeryturę i zamieszkał w mieszkaniu po rodzicach na terenie parafii św. Antoniego w Chorzowie. Od 1995 roku był notariuszem trybunału beatyfikacyjnego ks. Franciszka Blachnickiego.

Zmarł 23 grudnia 2022 roku w 94. roku życia i 70. roku kapłaństwa.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy