Katowice. Dorota Zawierucha z Nagrodą im. bł. ks. Szramka

W tym roku ceniony pedagog i dyrektor katowickiej szkoły muzycznej została laureatką Nagrody im. bł. ks. Emila Szramka. Nagroda przyznawana jest raz w roku (od 2009) osobie odznaczającej się działalnością na rzecz Katowic w dziedzinach bliskich błogosławionemu.

Nagrodę w roku 2022 otrzymała Dorota Zawierucha, ceniony pedagog i dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach, „za niezwykle konsekwentne kształtowanie świata wartości etycznych i artystycznych w pedagogicznej codzienności, otwartość na potrzeby środowiska oraz opiekę nad utalentowaną młodzieżą”.

Laureatka już w czasie studiów podejmowała opiekę nad dziećmi przy jednej z jezuickich placówek, prowadząc ich socjalizację  poprzez muzykę i pomagając odkryć i rozwinąć ich talenty. Stara się nie tylko o rozwój talentu powierzonej jej młodzieży, ale również o właściwe jej wychowanie i przekazanie wartości artystycznych, etycznych, patriotycznych czy duchowych. Dlatego powierzeni jej nauczyciele i uczniowie działają na rzecz środowiska, a także na rzecz ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Dzięki inspiracji laureatki pedagodzy i uczniowie organizują koncerty dla osób w hospicjum oraz w domu opieki społecznej na oddziale geriatrycznym, a także dla chorych na oddziale onkologii. Szkoła współpracuje także z katowickim Stowarzyszeniem „Dom Aniołów Stróżów”, organizując koncerty nauczycieli i uczniów dla dzieci objętych specjalną opieką wychowawczą.

Ponadto placówka od wielu lat organizuje obchody święta patronalnego muzyków, organistów i chórów w kościele mariackim we wspomnienie św. Cecylii, bierze czynny udział poprzez akademie, koncerty i przedstawienia w corocznych Dniach Kultury Chrześcijańskiej, obchodach Dnia Żołnierzy Niezłomnych itp.

Na uwagę zasługuje wielka wrażliwość laureatki na młodzież ukraińską, przybyłą  do naszego kraju z racji wojny. Szkoła jako jedna z pierwszych otwarła dla niej swoje mury, śpiesząc z różnoraką pomocą i organizując dla dzieci ukraińskich konsultacje muzyczne, by objąć opieką rozwój ich talentów.

Dotychczasowe nagrody i wyróżnienia laureatki:

  • odznaka honorowa – Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2017)
  • Nagroda Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej” II stopnia (2011) I stopnia (2015, 2021)
  • Odznaka Honorowa Sybiraka nadana przez Wojewódzką Radę Związku Sybiraków (2018)
  • Nagroda Dyrektora Szkoły (2001, 2002, 2004, 2005)
  • kilka nagród za wyróżniający akompaniament.

Nagroda przyznawana jest raz w roku (począwszy od roku 2009) osobie oznaczającej się szczególnie wielką i znaczącą działalnością na rzecz dzisiejszych Katowic, w tych dziedzinach, które bliskie były bł. ks. Emilowi Szramkowi. Chodzi o działalność charytatywną, edukację, integrację społeczną, ekumenizm, biblioznawstwo, sztukę, piśmiennictwo czy muzykę.

Wśród laureatów nagrody znajdują się m. in. ks. abp Damian Zimoń oraz ks. bp Tadeusz Szurman „za konsekwentne budowanie wspólnoty ekumenicznej, duchowej przestrzeni życia Miasta i współżycia społecznego na Górnym Śląsku” (2011), a także siostra Anna Bałchan „za wielkie serce, miłosierdzie oraz nieustępliwą obronę godności człowieczej” (2015).

« 1 »