Katowice. Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarności Walczącej przypomniany

Tablica poświęcona Młodzieżowemu Ruchowi Oporu SW została w środę odsłonięta w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach. Byli obecni jego dawni członkowie, m.in. Jerzy Gorzelik, Tomasz Słupik, Andrzej Sznajder, Waldemar Bojarun.

W odsłonięciu tablicy 23 listopada w szkole przy ul. Sienkiewicza 74 wzięli udział Barbara Kowalczyk, żona śp. Sławomira Bugajskiego, założyciela Solidarności Walczącej na Śląsku, Jerzy Gorzelik, lider organizacji MRO SW, oraz jej członkowie: Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic, Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, Witold Terlecki, dyrektor ZSO nr 1 w Katowicach, Ryszard Mozgol, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach, politolog Tomasz Słupik, Wojciech Niedźwiedź, Robert Dyja, Marek Żelazny oraz przedstawiciele Stowarzyszenia "Pokolenie".

Napis na tablicy brzmi: "W 1987 r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika utworzyli niezależną strukturę, która dała początek Młodzieżowemu Ruchowi Oporu Solidarności Walczącej. Organizacja ta skupiała młodzież średnich szkół Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Działalność miała charakter antykomunistyczny i była wyrazem przywiązania jego uczestników do ideałów wolności i solidarności".

Wydarzeniem towarzyszącym była prezentacja wystawy pt. "Solidarność Walcząca", przygotowanej przez IPN. Po uroczystości nastąpiło złożenie kwiatów na grobie S. Bugajskiego.

Tablica została ufundowana przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. Inicjatorem upamiętnienia było Stowarzyszenie "Pokolenie".

Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarności Walczącej to grupa powstała 24 kwietnia 1988 r. jako Młodzieżowy Ruch Oporu "Niepodlegli", z inicjatywy J. Gorzelika, ucznia II klasy I LO im. M. Kopernika w Katowicach. Skupiała uczniów I LO, IV LO im. M. Nowotki, LO im. A. Mickiewicza i Liceum Zawodowego przy hucie Baildon w Katowicach. Trzon grupy, poza J. Gorzelikiem, stanowili także: Adam Celder, Robert Dyja, Maciej Kaszowski, Jacek Kowalczyk, Wojciech Niedźwiedź.

Pierwszą akcją było wymalowanie antykomunistycznych napisów na murach I LO w Katowicach pod koniec 1987 r., jeszcze przed formalnym powstaniem grupy. Podstawową działalnością grupy było: malowanie napisów na murach, kolportaż pism SW "PiK" i "WiS", współorganizowanie demonstracji rocznicowych (m.in. 11 listopada 1988 r. manifestacji w Katowicach w rocznicę odzyskania niepodległości Polski), wydawanie pisma "Przebojem". Od 8 września 1988 r. MRO N wszedł w skład struktur SW, przyjmując nazwę Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarności Walczącej, w szczytowym momencie liczył 30 osób. Brał udział w akcji wzywającej do bojkotu wyborów w 1989 r. i był współorganizatorem manifestacji przeciwko kandydaturze Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta.

W 1990 r. członkowie MRO SW zaangażowali się w tworzenie Partii Wolności i Klubu Antykomunistycznego im. Józefa Mackiewicza. Aktywność grupy wygasła w drugiej połowie 1990 roku.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..