Katowice. W 100. rocznicę powstania Administracji Apostolskiej na Górnym Śląsku

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się 27 października 2022.

Sto lat temu w ramach struktur kościelnych na Górnym Śląsku zainicjowane zostały przemiany, które trzy lata później zaowocowały powstaniem diecezji katowickiej (śląskiej).

Zauważając doniosłość tych przeobrażeń sprzed wieku, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego organizuje pod patronatem honorowym księdza arcybiskupa dr. Wiktora Skworca, metropolity katowickiego, konferencję naukową „Sanctissimus Dominus Noster. W stulecie powstania Administracji Apostolskiej na Górnym Śląsku”. Uczestnicy debaty naukowej podejmą tematy związane z genezą administracji apostolskiej, jej kształtem organizacyjnym oraz osobą ks. Augusta Hlonda SDB, który stanął na czele nowej jednostki kościelnej. Zaproszeni prelegenci przedstawią także reakcję kard. Adolfa Bertrama oraz lokalnych władz samorządowych na kościelne wyjęcie części Górnego Śląska spod jurysdykcji biskupa wrocławskiego.

Wydarzenie odbędzie się 27 października 2022 roku w auli Wydziału Teologicznego w Katowicach przy ul. Jordana 18. Początek konferencji o godz. 9.00.

Program konferencji na następnej stronie:

« 1 2 »