Tychy. Powstaje baza miejskich rzemieślników

Ma ułatwić mieszkańcom korzystanie z ich usług, promując zarazem lokalną przedsiębiorczość.

Baza jest dostępna na stronie Urzędu Miasta (umtychy.pl/tyscyrzemieslnicy) i prezentuje firmy tyskich rzemieślników. Jej zadaniem jest ułatwienie kontaktu zainteresowanych mieszkańców z zakładami i warsztatami lokalnych przedsiębiorców.

- Zależy nam, by promować i chronić cenne i poszukiwane specjalności rzemieślnicze. Zapraszamy do udziału w programie wszystkich wykonujących zawody rzemieślnicze, m.in. cukierników, florystów, fotografów, piekarzy czy zegarmistrzów - wyjaśnia sekretarz miasta Tychy Aneta Luboń-Stysiak.

Naczelniczka Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Tychy Dorota Picho zwraca uwagę, że niektóre zawody rzemieślnicze zanikają, a w ostatnim czasie pandemia utrudniła wielu takim przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. - Mamy nadzieję, że dzięki Tyskiej Bazie Rzemieślników wzbudzimy w młodych ludziach chęć kształcenia w tak cennych i poszukiwanych zawodach - mówi Dorota Picho.

Baza jest na bieżąco aktualizowana, mogą się do niej zgłaszać kolejni rzemieślnicy. Aby się w niej znaleźć, fachowiec powinien złożyć wniosek z opisem swojej działalności oraz informacją, od kiedy istnieje jego zakład. Podania można składać on-line oraz osobiście w Wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Tychy.

« 1 »