Nowy numer 39/2023 Archiwum

Terytorium pokoju

Wypowiedziane przez umierającego prymasa Hlonda słowa o tym, że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję, przypomniał 3 maja w Katowicach abp Wiktor Skworc.

Wskazał, że te słowa, wypowiedziane na łożu śmierci przez pochodzącego ze Śląska prymasa, możemy odnieść także do aktualnej sytuacji za naszą wschodnią granicą. Poprosił zgromadzonych w katedrze na Mszy św. za ojczyznę o modlitwę o zwycięstwo pokoju, a po nim o proces porozumienia, pojednania.

Chodzi o wolność

– Mamy jednego Ojca w niebie. Fratelli tutti jesteśmy, papież nam to przypomina. Jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami – powiedział. Zachęcał do tej modlitwy zwłaszcza w maju, miesiącu maryjnym. – Niech dzięki każdemu z was pomniejszy się terytorium wojny, jakiejkolwiek walki między ludźmi, niech zapanuje pokój – powiedział.

W homilii arcybiskup katowicki nawiązał do włączenia przed stu laty części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej. Mówił o decyzji wielu ówczesnych Ślązaków, żeby stanąć do walki o włączenie ich ojcowizny do Polski. Zacytował ks. prof. Jerzego Szymika. – Na pytanie o przyczyny tego długiego procesu, o to, jak się to stało, nasz górnośląski teolog odpowiada: „Chodziło i chodzi w gruncie rzeczy o wolność. A ten rodzaj wolności, o który chodziło i chodzi, jest możliwy tylko w katolicyzmie, w kulturze rzeźbionej katolicyzmem. Ten rodzaj wolności na Śląsku, krainie narożnej – gdzie przenikało i zderzało się ze sobą od wieków to, co czeskie (austriackie), niemieckie (germańskie) w ostatnim stuleciu i to, co rosyjskie (radzieckie), a zawsze to, co polskie – jest możliwy tylko i wyłącznie w tym ostatnim”.

Spotkanie w Panteonie

Arcybiskup Skworc mówił, że jesteśmy winni naszym przodkom pamięć o nich, o ich przynależności do Chrystusa i do świata wartości, z którego czerpiemy. – Aby jednak tradycja nie umarła śmiercią zapomnienia, w każdym pokoleniu trzeba poszukiwać nowych form wyrazu tego, co niezmienne – powiedział. Wskazał na powstający w przyziemiu katedry Panteon Górnośląski. – Umożliwi to spotkanie w przestrzeni wirtualnej z wartościowymi ludźmi Górnego Śląska, którzy w minionym stuleciu żyli i przekazywali wartości, wyliczone przez ks. Emila Szramka za Zofią Kossak w rozprawie „Śląsk jako problem socjologiczny” jako „predyspozycje osobowościowe mieszkańców”. Cechują ich: „rzeczowość istotna. Idealizm w czynach, nigdy w słowach. Oszczędność i pracowitość. Wytrwałość. Głęboka, szczera religijność, silne życie rodzinne i przywiązanie do starego obyczaju” – powiedział.

Podkreślił, że te ważne dla społeczeństwa wartości będą w Panteonie przekazywane nie przez podawanie definicji, lecz przez spotkanie z ludźmi, którzy żyli tymi wartościami.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast