Teren po walcowni Jedność będzie nadal służył produkcji wyrobów stalowych

Siemianowice Śląskie. Teren po Walcowni Rur "Jedność" będzie nadal służył produkcji wyrobów stalowych. Towarzystwo Finansowe "Silesia" poinformowało o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż poprzemysłowego terenu.

Ponad 21-hektarowy obszar po Walcowni Rur "Jedność" kupi za prawie 61,5 mln zł giełdowa spółka Cognor. Zamierza ona uruchomić w tym miejscu produkcję prętów gorącowalcowanych.

Rozstrzygnięcie tego przetargu kończy wieloletni proces porządkowania sytuacji prawnej i własnościowej tego obszaru, służącego pierwotnie budowanej z przerwami od lat 70. ub. wieku siemianowickiej Walcowni Rur "Jedność" oraz późniejszej Walcowni Rur "Silesia".

Do rozstrzygniętego we wtorek przetargu stanęło dwóch oferentów. Wygrała giełdowa spółka Cognor, oferując cenę 100 tys. zł wyższą od wywoławczej, którą - na podstawie wyceny biegłych - wyznaczono na nieco ponad 61,38 mln zł. Finalizacja transakcji nastąpi najdalej w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

- Fakt, że tak szybko udało się znaleźć nabywcę terenów po WRJ, potwierdza ich atrakcyjność jako miejsca lokowania inwestycji. Najważniejsze jednak, że obszar ten w znakomitej części nadal będzie służył działalności produkcyjnej, dając miejsca pracy i utrzymując przemysłowe tradycje Siemianowic Śląskich - mówi wiceprezes Towarzystwa Finansowego "Silesia" Monika Domańska.

- Doprowadzenie do stanu, kiedy możliwe było zaoferowanie inwestorom wolnego od wszelkich obciążeń terenu, stanowiło olbrzymie wyzwanie. Tym większa jest nasza satysfakcja, że niebawem nieruchomości te zyskają nowe życie. W ubiegłym roku udało nam się skutecznie sprzedać produkcyjny majątek niedokończonej walcowni rur, teraz nabywcę znajduje teren z halami produkcyjnymi - dodała prezes Jadwiga Dyktus.

Spółka Cognor chce tutaj wybudować zakład z nowoczesną linią produkcyjną do wytwarzania prętów gorącowalcowanych. Wartą ponad 38,2 mln euro umowę na dostawę m.in. takiej linii produkcyjnej Cognor zawarł w ubiegłym roku z włoską firmą Danieli. Producent ma dostarczyć kompletną linię do wytwarzania prętów gorącowalcowanych, jakie obecnie Cognor wytwarza w Zawierciu. W Siemianowicach Śląskich produkcja ma być prowadzona w większych ilościach, w szerszym asortymencie oraz przy dużo niższych kosztach - m.in. znacznie ograniczone będzie zużycie gazu ziemnego.

Kupiony przez Cognor teren w Siemianowicach Śląskich znajduje się w pobliżu głównych ośrodków przemysłowych Śląska - 6 km od centrum Katowic, 8 km od Chorzowa, w pobliżu dróg krajowych nr 1 i 94 oraz szybkich arterii A4 i S86.

Walcownia Rur "Jedność", której tereny kupuje Cognor, nigdy nie została uruchomiona. Projekt jej budowy rozpoczęła w 1978 r. działająca wówczas w Siemianowicach, dziś już nieistniejąca, Huta "Jedność". Przerwanie finansowania inwestycji w 2001 r. spowodowało wstrzymanie prac, choć budowa była zakończona w ok. 95 proc. W kolejnych latach doszło do znacznego rozczłonkowania praw do majątku WRJ. Efektem były rozmaite zastawy rejestrowe, zajęcia komornicze i spory sądowe, z którymi w ostatnich latach krok po kroku mierzyło się TF "Silesia".

TFS skutecznie wyegzekwowało od WRJ wierzytelności poprzez realizację zastawów rejestrowych ruchomości walcowni i przejęcie nigdy nieoddanego do użytku ciągu technologicznego do produkcji rur bez szwu. Towarzystwo przez dwa lata prowadziło międzynarodową kampanię informacyjną, której efektem była sprzedaż urządzeń walcowni inwestorowi branżowemu z Omanu. Umowę w tej sprawie podpisano w sierpniu ubiegłego roku, po przeprowadzonym przetargu.

Do ostatecznego uregulowania pozostała wówczas kwestia własności terenów po WRJ w Srokowcu, dzielnicy Siemianowic. Rozstrzygnięcie nastąpiło 2 listopada 2021 r., kiedy uprawomocniło się postanowienie siemianowickiego sądu o przysądzeniu prawa własności nieruchomości przy ul. P. Stalmacha 8. Tym samym TFS stało się pełnoprawnym właścicielem nieruchomości, które teraz znalazły nowego nabywcę.

Spółka Cognor powstała w 1991 r. jako firma zajmująca się na początku głównie handlem wyrobami hutniczymi. Od 1994 r. jest notowana na warszawskiej giełdzie, zaś od roku 2006 stała się częścią złożonej z wielu spółek grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..