Świętują pracownicy Służby Więziennej

8 lutego funkcjonariusze Służby Więziennej obchodzą swoje święto. W więzieniach na Śląsku pracuje ponad 2,8 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Święto Służby Więziennej przypada 8 lutego, w rocznicę powołania więziennictwa. 103 lata temu, 8 lutego 1919 r. Józef Piłsudski podpisał dekret "W sprawie tymczasowych przepisów więziennych". To pierwszy akt prawny regulujący organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Z okazji święta awanse na wyższe stopnie służbowe w okręgu katowickim otrzymało 152 funkcjonariuszy Służby Więziennej w korpusie podoficerów, 31 oficerów i 15 chorążych. Minister sprawiedliwości przyznał również funkcjonariuszom i pracownikom 43 odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej", w tym złotą odznakę otrzymał kapelan okręgowy ks. Tomasz Sękowski. Za wspieranie działania Służby Więziennej na Śląsku złotą odznaką został również odznaczony Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, nadinsp. Roman Rabsztyn.

Służba Więzienna na Śląsku

Praca w więziennictwie to praca z groźnymi przestępcami, więźniami niebezpiecznymi, działającymi impulsywnie i gwałtownie, ale też z osobami uzależnionymi, z deficytami intelektualnymi, z zaburzeniami osobowości i nastroju. Wymaga nie tylko ogromnej wiedzy i doświadczenia, ale również odporności psychicznej. Stąd też funkcjonariusze stale się szkolą, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i osobiste.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach zasięgiem terytorialnym obejmuje województwo śląskie i część województwa opolskiego. Może w nim odbywać karę prawie 8,4 tys. więźniów. Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach podlega 13 jednostek - 7 aresztów śledczych i 6 zakładów karnych z oddziałami zewnętrznymi w Zabrzu, Wąsoszu Górnym, Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie - Koźlu, Lublińcu i Bielsku - Białej.

W Zakładzie Karnym w Raciborzu funkcjonuje oddział dla skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu (tzw. niebezpiecznych), w Areszcie Śledczym w  Bytomiu - przywięzienny szpital, a w Areszcie Śledczym w Katowicach Ośrodek Diagnostyczny, dysponujący 37 miejscami. Skazani mogą korzystać z oddziaływań specjalistycznych w następujących oddziałach terapeutycznych: ZK Jastrzębie-Zdrój - dla skazanych uzależnionych od alkoholu; OZ Lubliniec - dla skazanych kobiet uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych; dla skazanych kobiet z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo; ZK Racibórz i OZ Strzelce Opolskie - dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

Resocjalizacja i ochrona

Specjaliści ze Służby Więziennej prowadzą również terapię uzależnień od alkoholu i narkotyków, pracują z osobami z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo. Narzędziem resocjalizacji jest przede wszystkim praca, w województwie śląskim ponad połowa skazanych jest zatrudniona. Resocjalizacji służą także nauczanie, środki terapeutyczne, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, a także kontakty skazanych z rodziną i światem zewnętrznym. Szczególną rolę w readaptacji społecznej skazanych stanowią programy resocjalizacji oraz współpraca ze środowiskiem zewnętrznym.

Najliczniejszy pion służby stanowi dział ochrony, w którym służy ponad 1,5 tys. funkcjonariuszy. 330 osób to wychowawcy, psycholodzy i terapeuci.  W Służbie Więziennej poza funkcjonariuszami działów ochrony, wychowawcami i psychologami, służą również kwatermistrze, informatycy, lekarze i pielęgniarki, a także pracownicy administracyjno-biurowi. Każdego dnia pracują na rzecz bezpieczeństwa publicznego, realizując zadania od spraw socjalno-bytowych po zatrudnienie więźniów, nauczanie i terapię.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..