Chorzów. Tłumacz języka migowego dostępny w urzędzie

Tłumacz on-line języka migowego ma pomóc w załatwianiu spraw związanych m.in. z dowodami osobistymi czy rejestracją samochodu.

Jeżeli potrzebne będzie wsparcie urzędnik za pośrednictwem komputera połączy się z tłumaczem i ten będzie pośredniczył w rozmowie.

Dla osób głuchych język polski jest bardzo trudny do opanowania. W wielu przypadkach forma pisana kompletnie nie zdaje egzaminu. Dlatego, jedną w pełni zrozumiałą formą komunikacji jest język migowy. Tłumacz on-line to aplikacja dostępna z poziomu przeglądarki internetowej. Nie wymaga dodatkowego oprogramowania i pozwala na swobodną komunikację w czasie rzeczywistym osoby głuchej z tłumaczem, który posługuje się językiem migowym.

– Dzięki temu zapewniamy profesjonalną obsługę osób załatwiających w Urzędzie przeróżne sprawy, ale też spełniamy też wymogi ustawowe o języku migowym, które mają na celu wykluczenie przypadków dyskryminacji ze względu na niedosłuch lub całkowitą głuchotę – mówi Kamil Nowak, rzecznik Urzędu Miasta.

Bożena Kunat z Oddziału Mazowieckiego Polskiego Związku Głuchych tłumaczy, że naturalnym językiem osób głuchych jest język migowy, który ma inną strukturę gramatyczną od języka polskiego. Język polski jest w tym przypadku językiem obcym, dlatego próba porozumienia się na kartce z osoba głuchą najczęściej nie zda egzaminu. – Nauka języka migowego jest równie długotrwała jak nauka innego obcego języka. Statystyki podają, że w Polsce czynnych zawodowo tłumaczy języka migowego jest około trzystu – wyjaśnia Kunat.

« 1 »