Reklama

Archidiecezja. Zmarł ks. Michał Anczok

Był emerytowanym proboszczem parafii Józefa Robotnika w Tychach-Wartogłowcu. Przeżył 75 lat, w tym 50 lat jako ksiądz.

Urodził się 23 września 1946 r. w Radzionkowie w religijnej rodzinie Franciszka i Gertrudy z d. Śliwa. Ojciec był górnikiem w KWK "Bytom", mama zajmowała się domem. Ochrzczony został 29 września 1946 r. w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radzionkowie-Rojcy. Sakrament bierzmowania otrzymał 17 września 1956 r. w kościele parafialnym przez posługę bp. Herberta Bednorza, przyjmując imię Józef. Miał trzech starszych braci, siostra zmarła po urodzeniu. Bracia Józef i Ryszard zostali księżmi.

W latach 1953-1960 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 3, a następnie do Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzionkowie. Potem uczył się w Niższym Seminarium Duchownym im. św. Jacka w Katowicach, a po jego likwidacji przez władze komunistyczne w 1962 r. kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Radzionkowie, które ukończył egzaminem maturalnym w 1964 roku. Cieszył się bardzo dobrą opinią nauczycieli i kolegów, był skarbnikiem i przewodniczącym klasy. Interesował się geografią i sportem. Codziennie uczestniczył w Mszy św., był ministrantem. Cechowały go uprzejmość, radość i rozmodlenie, a przy tym pracowitość, sumienność i zaradność.

Do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie zgłosił się po maturze. Jako kleryk został powołany do wojska i skierowany do jednostki w Kołobrzegu. Obowiązkowy staż pracy w latach 1969-1970 odbył w Gliwickim Przedsiębiorstwie Instalacji Elektrycznych w Kierownictwie Odcinka w Tarnowskich Górach. Rektor ks. Stanisław Szymecki napisał o nim, że "nosi w sobie rodzinne cechy powagi, sumienności, uczciwości i całkowitego oddania się sprawie Kościoła, nosi się skromnie, ale jest aktywny i solidny, można na niego liczyć, charakter ma jasny i zdecydowany, potrafi od siebie dużo wymagać". Pracę seminaryjną napisał z teologii biblijnej, pod kierunkiem o. prof. Józefa Paściaka OP, na temat: "Hesed Boże w Księdze Psalmów". Święcenia diakonatu otrzymał 15 lutego 1971 r. w Krakowie. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk bp. Bednorza 8 kwietnia 1971 r. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Po święceniach został skierowany na zastępstwa do parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach. Jako wikariusz pracował w parafiach: Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach (1971-1974), św. Wojciecha w Mikołowie (1974-1977), św. Marii Magdaleny w Cieszynie (1977-1981), Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej (1981-1982), św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju (1982-1985), Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Maksymiliana Kolbego w Mysłowicach-Janowie Miejskim (1985-1987), św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku (1987-1989). Przez wiele lat był odpowiedzialny za okręgowe duszpasterstwa głuchych i niewidomych. Pracę proboszczowską napisał na temat "Troska Kościoła o dzieci i młodzież głuchoniemą w świetle Dokumentu Stolicy Apostolskiej na Międzynarodowy Rok Osób Upośledzonych i XV Uchwały I Synodu Diecezji Katowickiej".

26 sierpnia 1989 r. został mianowany administratorem, a 29 października tego roku - proboszczem parafii św. Józefa Robotnika w Tychach-Wartogłowcu. Był katechetą w Zespole Szkół Spożywczo-Usługowych i Szkole Podstawowej nr 8 w Tychach. Wspierał finansowo budowę Domu Księży Emerytów. Zadbał o wystrój i wyposażenie kościoła, wybudował probostwo.

W 2012 r. został przeniesiony na emeryturę i zamieszkał w parafii Krzyża Świętego w Tychach-Czułowie, gdzie pomagał w duszpasterstwie. Ostatnie lata życia spędził w Cieszynie, gdzie pomagał w duszpasterstwie w parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny.

Zmarł 3 stycznia.

Jego pogrzeb odbędzie się w piątek 7 stycznia w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radzionkowie-Rojcy:

  • o godz. 10.30 - modlitwa różańcowa,
  • o godz. 11.00 - Msza św. pogrzebowa.

Pochowany zostanie na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

« 1 »