Nowy numer 09/2024 Archiwum

Katowice. Michał Lubina tegorocznym laureatem Nagrody im. bł. ks. Emila Szramka

Pasjonat Śląska i członek Związku Górnośląskiego nagrodę odbierze 8 grudnia.

Kapituła nagrody doceniła Michała Lubinę jako człowieka prawego "o niezwykłej odwadze i konsekwencji w budowaniu całej, wielowymiarowej naszej górnośląskiej współczesności wraz z podziękowaniem za dokonania i heroizm dnia codziennego". Wręczenie nagrody odbędzie się 8 grudnia, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, o godz. 18.00 w czasie sumy odpustowej.

Michał Lubina urodził się 25 maja 1944 roku w Katowicach-Brynowie. Z wykształcenia jest inżynierem elektrykiem, rzecznikiem patentowym, redaktorem „Maszyny elektryczne. Zeszyty problemowe”. Jednocześnie najważniejszym obszarem jego zainteresowań i działań był Górny Śląsk, jego historia i kultura. Wyrazem tego było dołączenie do nowo utworzonego Związku Górnośląskiego w 1989 roku. M. Lubina od początku aktywnie uczestniczył w pracach organizacji, m.in. zasiadając w Radzie Związku.

Jak przypomina kapituła Nagrody im. bł. ks. Emila Szramka "pierwszą bardzo ważną inicjatywą Michała Lubiny było powołanie Wszechnicy Górnośląskiej w ramach Związku Górnośląskiego. Był to cykl konferencji naukowych poświęconych istotnym zagadnieniom z historii Górnego Śląska. Po każdej konferencji wydawana była publikacja książkowa. Na początku lat dziewięćdziesiątych konferencje te były ważne ponieważ w ich trakcje poruszano zagadnienia, o których wcześniej nie mówiono wcale lub w ograniczonym zakresie. Konferencje i wydanie publikacji realizowane były całkowicie społecznie, często we współpracy z partnerami społecznymi lub samorządowymi".

Pełnił funkcję dyrektora Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej. W uzasadnieniu wyboru kapituła nagrody przypomina także o licznych inicjatywach związanych z upamiętnianiem wybitnych mieszkańców Śląska: "Był inicjatorem upamiętnienia ważnych Górnoślązaków poprzez tablice pamiątkowe, m.in.: Adolfa Dygacza, Konstantego Wolnego, ofiar III powstania śląskiego i Wojciecha Korfantego w Śląskiej Archikatedrze. Uważa, że tablice pamiątkowe zawierające informacje o ich bohaterach stanowią istotne źródło edukacji" - czytamy.

Nagrody im. bł. ks. Emila Szramka jest przyznawana od 2009 r. Honorowane są nią osoby wyróżniające się działalnością na rzecz Katowic, w dziedzinach, które bliskie były jej patronowi, czyli: działalność charytatywna, edukacja, integracja społeczna, ekumenizm, biblioznawstwo, sztuka, piśmiennictwo, muzyka. Laureatów wybiera kapituła, którą tworzą: ks. dr. Andrzej Suchoń (przewodniczący), prof. Grażyna Szewczyk, prof. Julian Gembalski, prof. Jan Malicki, prof. Józef Śliwiok, ks. dr Stanisław Puchała, ks. dr. Robert Kaczmarek, Józef Buszman, Jerzy Dolinkiewicz oraz Andrzej Dawidowski.

Do grona dotąd nagrodzonych należą: Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, Teresa i Eugeniusz Maliccy, czy s. Anna Bałchan.

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy