Reklama

Katowice. 164 pomysły zgłosili mieszkańcy w ramach drugiej edycji Zielonego Budżetu

Pomyślnie weryfikację merytoryczną przeszło 127.

Przeważająca liczba wniosków dotyczy urozmaicenia zieleni miejskiej poprzez sadzenie nowych krzewów i drzew (np. przy ul. Granicznej, na ul. Stawowej), stawianie żywopłotów, rewitalizację skwerów oraz parków, tworzenie łąk kwietnych i pielęgnację terenów trawiastych czy zagospodarowanie przestrzeni przy ciągach komunikacyjnych. Tematy zgłaszane przez mieszkańców obejmowały również stworzenie ogrodów sensorycznych oraz nowych zielonych stref relaksu, a także poprawienie gospodarki wodnej czy stworzenie stawu retencyjnego. Z kolei w sześciu jednostkach pomocniczych miasta (Śródmieście, Koszutka, Dąbrówka Mała, Janów-Nikiszowiec, Murcki, Kostuchna) miałyby powstać tzw. Dzielnicowe Banki Drzew, które dawałyby mieszkańcom możliwość otrzymywania sadzonek drzew do zasadzenia.

Podczas oceny merytorycznej miejskie jednostki dokonały analizy wniosków pod kątem technicznej możliwości ich realizacji, weryfikowały koszty oraz sprawdzały, czy zgłoszona propozycja mieściła się w katalogu zadań Zielonego Budżetu. Po analizie pozytywną rekomendację otrzymało 83 proc. wniosków - 127 propozycji, w tym 18 ogólnomiejskich i 109 lokalnych.

- Mieszkańcy Katowic najlepiej wiedzą, czego potrzebują w swoim najbliższym otoczeniu. To właśnie katowiczanie coraz częściej sygnalizowali mi, że budżet obywatelski powinien w większym stopniu umożliwiać zgłaszanie projektów zielonych. Uznałem, że warto podjąć takie działanie i tak powstał Zielony Budżet. Pierwsza edycja pokazała, że mieszkańcy naszego miasta mają wiele świetnych pomysłów na zagospodarowanie i zazielenienie ich najbliższego otoczenia. Potwierdziła to liczba zgłoszeń, jak i zróżnicowanie projektów mieszkańców. Teraz pozytywnie oceniono aż 127 pomysłów i pozostaje czekać na wyłonienie tych, które będą realizowane w przyszłym roku - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wszystkie pozytywnie zweryfikowane wnioski czeka jeszcze jeden etap, jakim są prace zespołu oceniającego. Zadaniem zespołu będzie wskazanie do realizacji tych projektów mieszkańców, które w najwyższym stopniu wpisują się w założenia Zielonego Budżetu miasta Katowice i charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta. W tegorocznej edycji pomysły katowiczan oceniać będą przedstawiciele urzędu, strony społecznej i przedstawiciele środowisk naukowych.

Podczas pierwszej edycji Zielonego Budżetu zespół oceniający wybrał 54 zielone projekty o wartości prawie 2 mln zł i zarekomendował je prezydentowi miasta do realizacji. Listę zadań wybranych w ramach II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice poznamy do 30 września.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..