Nowy numer 38/2021 Archiwum

Bez Was nie ma przyszłości!

W piekarskim słowie społecznym metropolita katowicki zachęcał kobiety, aby aktualny czas i jego wyzwania obejmować na wzór Maryi „matczynym sercem”.

Nawiązując do treści przeżywanego aktualnie programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, skoncentrowanego wokół Eucharystii, metropolita katowicki zachęcił do świadomego korzystania z sakramentów, do których dostęp został ograniczony na skutek pandemii. – Bądźcie apostołkami Eucharystii. Odważnie stawajcie na straży świętości niedzieli! Zapraszajcie Waszych bliskich, rodziny, znajomych i sąsiadów do gromadzenia się na świętej wieczerzy w parafialnych wieczernikach, przypominajcie o chrześcijańskim obowiązku niedzielnej Mszy św. – zaapelował.

W kontekście trwającej walki z pandemią kolejny raz podziękował tym wszystkim, którzy byli i nadal pozostają na pierwszej linii frontu. – Doceniamy rolę i poświęcenie kobiet pracujących w służbie zdrowia, lekarek, pielęgniarek, ratowniczek medycznych, również tych pracujących w DPS-ach oraz posługę całego personelu pomocniczego. Bóg zapłać za poświęcenie w wymagającej walce z realnym, chociaż niewidzialnym wrogiem – podkreślił.

Twórcza odpowiedzialność

Arcybiskup Skworc przypomniał, że Kościół w Polsce wspiera prowadzoną akcję szczepień „z racji moralnego obowiązku przestrzegania piątego przykazania Bożego”. – Przykazanie miłości Boga i bliźniego wskazuje, że do samych siebie mamy odnosić zasadę, którą kieruje się także medycyna: przede wszystkim nie szkodzić – zaznaczył. Zachęcił do dalszego trwania w postawie społecznej solidarności i gotowości do pomocy, aby omijały nas „wirus egoizmu” i „pogaństwo obojętności”. Metropolita wspomniał także o czekających Górny Śląsk i jego mieszkańców przemianach gospodarczo-społecznych i związanych z nimi zmianach w przestrzeni kulturowo-etycznej. To od kobiet, zdaniem arcybiskupa, ma zależeć, „jak będą przebiegały procesy przekazywania kolejnym pokoleniom wartości chrześcijańskich i bogactwa niematerialnego, aby to, co trwałe, niezmienne, piękne i szlachetne było i pozostało siłą przyszłych generacji”.

– Dlatego bądźcie czujne i odpowiedzialne za losy materialne, kulturalne, a przede wszystkim moralne naszej małej i wielkiej ojczyzny – zaapelował. Podziękował kobietom za podtrzymywanie więzi międzypokoleniowych. – Nie ma przyszłości bez Was. Wy dajecie życie i ożywiacie matczynym duchem, duchem miłości, najbliższych, rodzinę, społeczeństwo i rodzinę Kościoła – zaznaczył. Zachęcił do pamiętania o osobach starszych i do uczenia młodego pokolenia „wdzięczności wobec tego pokolenia, które przekazuje nam tak wiele z miłości do Boga i ojcowizny” – podkreślił.

Konkretna troska

W kontekście rozpoczynającego się wkrótce roku szkolnego przywołał przykład doktor Jolanty Wadowskiej-Król, której w ostatnim czasie władze Uniwersytetu Śląskiego przyznały doktorat honoris causa, a która w latach 1974–1981 uratowała przed zachorowaniem na ołowicę tysiące dzieci mieszkających w pobliżu Huty Szopienice w Katowicach. – Dzięki jej działaniom około 2 tys. dzieci wyjechało do sanatoriów. Wyburzono dwie ulice familoków położonych w bezpośrednim sąsiedztwie huty oraz domy przy innych ulicach w jej pobliżu. Wywieziono 200 tys. ton skażonej ziemi – wyliczał arcybiskup, apelując jednocześnie o konkretne zaangażowanie na rzecz środowiska naturalnego w duchu encykliki papieża Franciszka Laudato si’.

– Chodzi nie tylko o korzystanie z dotacji do wymiany pieców czy instalacji fotowoltaicznych, lecz także o odnoszenie się do świata jako Bożego daru – z szacunkiem i miłością – powiedział, przywołując takie praktyki jak zaplanowane zakupy, nieuleganie reklamie, dzielenie się żywnością. – To elementy duchowości chrześcijańskiej, których nie może zabraknąć w edukacji rodzinnej i szkolnej – podkreślił. Na zakończenie zachęcił do dalszego odważnego trwania w Kościele, także w obliczu aktualnych trudności i kryzysów. Podziękował kobietom za ich apologetyczne i apostolsko-misyjne świadectwo. – Tak wiele od was zależy w Kościele. Pełnicie w nim wiele ważnych funkcji i zadań. Wyraził wdzięczność kobietom za ogarnianie Kościoła, jego pasterzy i wszystkich wiernych „matczyną miłością i modlitwą”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama