Katowice-Podlesie. Przebudują zabytkowy most

Zaczęła się przebudowa zabytkowego mostu nad rzeką Mleczną w Katowicach-Podlesiu. To perła architektoniczna dzielnicy.

Kamienno-ceglany most w ciągu ul. Zaopusta w Podlesiu powstał w samej końcówce XIX wieku, w latach 1898-1900. - Most nad rzeką Mleczną od 1984 r. jest wpisany do rejestru zabytków i objęty opieką konserwatorską. To jedyny zabytkowy most znajdujący się pod zarządem Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, co czyni go unikatowym dla Katowic. Obiekt nie był remontowany od lat 90. i dlatego zostanie przebudowany, z zachowaniem historycznej formy i struktury, aby jak najdłużej mógł służyć katowiczanom - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Przebudowa oznacza rozbiórkę istniejącego chodnika i drogi rowerowej na moście oraz dojściach i dojazdach do obiektu, rozbiórkę betonowych gzymsów (wraz z balustradą) oraz kamiennych ścian czołowych. Ceglane powierzchnie sklepień zostaną oczyszczone (wraz z uzupełnieniem ubytków, wypełnieniem spoin i wzmocnieniem spękanych fragmentów sklepień), podobnie jak kamienne i betonowe powierzchnie podpór (wraz z uzupełnieniem ubytków oraz wypełnieniem spoin).

Nastąpi odbudowa ścian czołowych obiektu z wykorzystaniem istniejących bloków kamiennych, wykonanie żelbetowej warstwy spadkowej (nad ceglanymi sklepieniami), zespolonej z odbudowywanymi gzymsami oraz słupami balustrady. Balustrada zostanie odtworzona, a konstrukcja skrzydeł obiektu przebudowana. Skarpy nasypu przy obiekcie będą umocnione, a okolice mostu uporządkowane.

Remont będzie kosztował ponad  992 tys. zł. Potrwa do końca roku 2021.

Katowice-Podlesie. Przebudują zabytkowy most   Most w Podlesiu jest zbudowany z kamienia i cegły Urząd Miasta Katowice

W średniowieczu przez Podlesie biegł trakt handlowy. Odnoga tego traktu wiodła przez bród na Mlecznej i w celu przekroczenia rzeki zbudowano drewnianą kładkę. W latach 1898-1900 r. zastąpiono ją nowym mostem, którego pierwotną funkcją było przeprowadzanie ruchu kołowego oraz pieszego. Po remoncie który miał miejsce w latach dziewięćdziesiątych most został wyłączony z ruchu kołowego i pozostawiono na nim tylko ruch pieszo-rowerowy.

W związku z przebudową od 12 lipca 2021 r. most będzie całkowicie wyłączony z ruchu pieszego i rowerowego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..