Nowy numer 37/2021 Archiwum

Katowice. Zmiany w opłatach żłobkowych

Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim będzie uzależniona od sytuacji dochodowej rodziny - najmniej zamożne osoby będą mogły liczyć na wsparcie miasta.

Od kilku lat liczba miejsc w katowickich żłobkach cały czas rośnie. W latach 2015-2019 powstało 330 nowych i jest ich dziś 949.

Na terenie Katowic zarejestrowane są łącznie 42 żłobki niepubliczne oraz dwa kluby dziecięce, które łącznie posiadają 1810 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. Tym samym w Katowicach jest łącznie 2759 miejsc opieki żłobkowej.

- Stawka za opiekę w żłobku miejskim w Katowicach należy do najniższych w Polsce i wynosi dziś 150 zł. Ponadto Katowice, jako jedno z nielicznych polskich miast, dofinansowują miejsca dla dzieci w żłobkach prywatnych dopłacając 600 zł do opieki nad jednym dzieckiem, dzięki czemu koszty ponoszone przez rodziców są znacząco mniejsze - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Opłaty za pobyt dziecka w żłobkach miejskich nie były zwiększane od 2011 roku. Od tego czasu znacząco wzrosły koszty związane z prowadzeniem żłobków – m.in. koszt energii, płacy minimalnej. Od roku 2011 (od którego utrzymana została stawka za pobyt na poziomie 150 zł) średnie miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 44,29% w stosunku do roku 2019.

Koszty energii elektrycznej w roku 2019 wzrosły w stosunku do roku 2011 o 45,05 %.

Wzrost kosztów za wynagrodzenia, kosztów energii oraz zmiany na rynku cen wpłynęły na wzrost kosztów utrzymania działalności Żłobka Miejskiego. Średni miesięczny koszt 1 miejsca w roku 2019 wynosił o 531,00zł więcej w stosunku do roku 2011, co oznacza jego wzrost o  43,63%.

Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Miasta, znaczący wzrost kosztów spowodował konieczność dokonania zmian w opłacie za żłobek miejski. Stąd decyzja o uzależnieniu wysokości opłaty od dochodów osiąganych na jednego członka rodziny. W sprawie zmian opłat przygotowany został projekt uchwały rady miasta. Zakłada on wprowadzenie opłaty stałej zależnej od wysokości dochodów rodziny, a jednocześnie uwzględnia potrzebę zabezpieczenia pomocy finansowej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach na opłatę stałą dla najuboższych rodzin.

Zgodnie z planem dla rodzin z najniższymi dochodami - do 1100 zł netto na osobę utrzymana będzie aktualnie obowiązująca stawka. Dla rodzin o dochodzie na jednego członka rodziny do 2300,00 zł netto opłata wyniesie 250 zł, a powyżej tej kwoty - 400 zł.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej będą mogły otrzymać wsparcie finansowe w postaci sfinansowania lub dofinansowania do opłaty stałej. W przypadku żłobków miejskich i dochodu na osobę do 1 056 zł dopłata może pokryć cały koszt. Natomiast w żłobkach niepublicznych dopłata będzie uzależniona od dochodu i wyniesie maksymalnie 500 zł (przy dochodach do 580,80 zł na osobę) lub maksymalnie 400 zł (przy dochodach od 580,81 zł do 1056,00 zł). Warto podkreślić, że dofinansowanie do opłaty stałej w żłobku niepublicznym przyznawane będzie niezależnie od miejskiego dofinansowania do opłaty w wysokości 600 zł, które otrzymują żłobki niepubliczne do katowickich dzieci. Dofinansowania te nie wykluczają się wzajemnie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama