Nowy numer 24/2021 Archiwum

Rada Społeczna przy abp. Skworcu m.in. o restrukturyzacji górnictwa

"Restrukturyzacja górnictwa nie powinna być celem, lecz istotnym narzędziem i okazją do szerszej refleksji na przyszłością całego Śląska" - stwierdzili w komunikacie członkowie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim.

Pod koniec stycznia rada, będąca gremium konsultacyjnym i doradczym metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca, podczas posiedzenia online rozmawiała m.in. o sytuacji społecznej na Górnym Śląsku w kontekście planowanej transformacji przemysłu wydobywczego. W poniedziałek archidiecezja katowicka opublikowała komunikat dotyczący poruszanych podczas posiedzenia tematów oraz stanowisko rady wobec tych zagadnień.

Główne tematy komunikatu dotyczą przyszłości górnictwa, zmian legislacyjnej ws. ochrony ludzkiego życia oraz wyzwań stojących przed Kościołem i rodziną w obliczu współczesnych wyzwań społecznych.

W kontekście toczących się rozmów pomiędzy stronami rządową i związkową na temat przyszłości przemysłu wydobywczego i branż z nim związanych członkowie Rady Społecznej podkreślili aktualność jej stanowiska „O przyszłość Górnego Śląska” z 21 września 2020 roku. Sygnatariusze komunikatu stwierdzili, że „z wielu względów o charakterze globalnym, krajowym i regionalnym restrukturyzacja przemysłu węglowego przez jego wygaszanie wydaje się nieuchronna”. Zwrócili uwagę, że przemiany w branży górniczej nie mogą odbyć się z pominięciem zasad społecznych: sprawiedliwości, solidarności i zrównoważonego rozwoju.

W nocie czytamy, że z poszanowaniem tych zasad, „proces ten należy mocniej połączyć z procesem wsparcia dla gmin górniczych, tak aby miasta powstałe na węglu i dla węgla jako rekompensatę za ponoszone koszty i straty (także te ekologiczne) otrzymały postindustrialną infrastrukturę do wykorzystania na cele naukowe, edukacyjne, społeczne, kulturalne i komercyjne”.

Członkowie Rady Społecznej stwierdzili, że „restrukturyzacja górnictwa nie powinna być celem, lecz istotnym narzędziem i okazją do szerszej refleksji na przyszłością całego Śląska”.

Jednym z wyzwań na Górnym Śląsku jest głęboka przemiana kulturowa, która dotyka także „kodu etycznego” jego mieszkańców, m.in. etosu sumiennej pracy, rzetelności, solidarności i wytrwałości w przeciwnościach oraz umiłowania rodziny i wiary. W tym kontekście członkowie rady społecznej zwrócili uwagę, że wyjątkową rolę w procesie etycznego formowania przyszłych pokoleń odgrywają rodzina i Kościół.

Członkowie rady poparli apel metropolity katowickiego w sprawie obowiązkowych zajęć szkolnych z religii lub etyki, podkreślając tym samym konieczność integralnej formacji człowieka.

Gremium omówiło zmiany legislacyjne w sprawie ochrony życia dzieci nienarodzonych w aktualnym kontekście społecznym. Zwrócono uwagę na odpowiedzialność polityków za stanowienie prawa chroniącego życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Jednocześnie podkreślono konieczność „zintensyfikowania działań formacyjnych prowadzących ukształtowanie mentalności i postaw pro-life, tj. ochrony i obrony życia podejmowanych nawet w sytuacjach, gdy prawo dopuszczałoby działania zmierzające do jego naruszenia”.

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim obradowała 28 stycznia 2021 roku. Komunikat jest podsumowaniem zebrania.

Rada jest ciałem doradczym metropolity katowickiego. Jej członków powołuje arcybiskup na pięcioletnią kadencję spośród osób cechujących się wybitnymi kompetencjami w środowiskach: akademickim, dziennikarskim, w gronie przedsiębiorców, polityków, samorządowców oraz teoretyków i praktyków różnych dziedzin społecznych. Obecnie Rada Społeczna liczy 10 członków. Sekretarzem Rady jest ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. Uniwersytetu Śląskiego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama