Nowy numer 24/2021 Archiwum

Katowice. Abp Skworc spotkał się z Radą Społeczną

Wspólnie dyskutowano i omawiano nadesłane w ramach konsultacji zagadnienia priorytetowe dotyczące aktualnych wyzwań stojących przed społeczeństwem. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej na platformie Zoom.

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.: kwestia ochrony życia w kontekście ostatniego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, restrukturyzacja Górnego Śląska, aktualna sytuacja Kościoła i społeczeństwa z uwzględnieniem wyzwań, jakie niesie za sobą pandemia.

Rozpoczęto od sprawy restrukturyzacji górnictwa, które nie może ograniczyć się tylko i wyłącznie do branży wydobywczej, ale musi uwzględniać cały region. Podkreślono, że nie tyle jest istotne to, co stanie się z górnictwem, ile to, co stanie się ze Śląskiem w związku z zamykaniem kopalń. Temat ten był już przedmiotem stanowiska Rady Społecznej, opublikowanego 21 września 2020 r. w dokumencie "Głos o przyszłości Górnego Śląska".

W dyskusji podkreślono, że restrukturyzacja górnictwa pociąga za sobą niebezpieczeństwo osłabienia etosu, jaki od zawsze towarzyszył uprzemysłowionemu Śląskowi.

Zauważono, że w tym kontekście należy zwrócić szczególną uwagę na rodzinę i Kościół, pozostające "podstawowymi kanałami transmisyjnymi podstawowych wartości". Dyskutowano na temat katechezy w szkole, jasności informacji i przejrzystości przekazu w Kościele, troski o rodziny, szczególnie o młodzież w tym czasie pewnego chaosu, zamieszania i niepewności.

Podczas spotkanie odniesiono się także do sprawy ochrony życia i aborcji. Podkreślono, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego i wynikające z niego prawdopodobne zmiany prawa nie oznaczają końca drogi i nie mogą oznaczać celu samego w sobie. Wyrok ten jest zobowiązaniem do rzeczywistego działania w ochronie życia oraz kobiet. Chodzi o wspólny przekaz realnych przedsięwzięć i regulacji prawnej.

Owocem spotkania będzie komunikat zawierający stanowisko Rady Społecznej dotyczący poruszanych zagadnień.

Rada Społeczna stanowi gremium konsultacyjne i doradcze arcybiskupa metropolity katowickiego. Jej zadaniem jest wypracowywanie opinii na temat ważnych aktualnych wydarzeń społecznych w aspekcie działalności pasterskiej, z ukierunkowaniem na rozwiązania duszpasterskie i praktyczne. W skład rady wchodzą osoby reprezentujące środowiska akademickie, dziennikarskie, przedsiębiorców, polityków, samorządowców oraz teoretyków i praktyków różnych dziedzin społecznych.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama