Reklama

    Nowy numer 13/2023 Archiwum

Studium Katolickiej Nauki Społecznej – reaktywacja

Cykl wykładów rozpocznie Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej. Zajęcia startują 16 lutego.

Potrzebę ponownego uruchomienia Studium Katolickiej Nauki Społecznej podjął II Synod Archidiecezji Katowickiej. W jego uchwałach, w rozdziale „Służba (diakonia) Kościoła katowickiego” zarządza on „powołanie (reaktywowanie) archidiecezjalnego Studium Katolickiej Nauki Społecznej jako oferty naukowo-formacyjnej skierowanej do kręgów: samorządu, biznesu, edukacji, protagonistów życia publicznego i innych”. Nie tylko do nich adresowana jest oferta Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej. Do udziału zaproszeni są wszyscy, zwłaszcza wierni świeccy.

Dylematy i wyzwania

Na studium składa się 10 tematycznych spotkań związanych ze współczesnymi problemami i wyzwaniami społecznymi. Wszystkie zostaną omówione w świetle katolickiej nauki społecznej Kościoła.

Wprowadzenie do zagadnień szczegółowych stanowią wykłady poświęcone zaangażowaniu chrześcijan w życie społeczne, chrześcijańskiej wizji człowieka i społeczeństwa oraz zasadom i wartościom społecznym, niezbędnym w budowaniu ładu społecznego.

W ramach zajęć zostaną omówione współczesne wyzwania i dylematy moralne, m.in.: ideologie i utopie czasów ponowoczesnych, świat wirtualny i sztuczna inteligencja czy dyskryminacja i wykluczenie.

Rodzina i więzi

W programie studium znalazł się blok poświęcony przemianom społeczno-politycznym w Polsce, przede wszystkim w kontekście właściwego rozumienia pojęć wolności i prawdy. Tematyka ta odsyła niejako do właściwego zrozumienia roli Kościoła w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w newralgicznym punkcie jego związków z polityką. Na pytanie, jak w świetle katolickiej nauki społecznej należy rozumieć demokrację jako porządek społeczno-polityczny, odpowiedź przyniesie wykład „Chrześcijanin wobec polityki”.

Społeczeństwo jest miejscem umacniania więzi społecznych, wychowywania i kształtowania cnót obywatelskich. Szczególnym, bo pierwszym i najważniejszym miejscem kształtowania człowieka jest rodzina. Dlatego studium przypomni jej chrześcijańską wizję. Jednocześnie wskaże na współczesne formy życia paramałżeńskiego i pararodzinnego. W tym kontekście pojawią się też zagadnienia związane z edukacją, kulturą i wiarą.

« 1 2 3 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy