Nowy numer 21/2024 Archiwum

Region. Kalendarz Trzech Religii

To już 9. edycja wspólnej inicjatywy chrześcijan, żydów i muzułmanów, a także środowisk naukowych i kulturalnych. Wydawcą kalendarza jest miasto Katowice.

Kalendarz Trzech Religii jest narzędziem formowania do dialogu międzyreligijnego. Projekt jednoczy społeczności wyznaniowe miasta Katowice, jest efektem współpracy i pogłębiania wzajemnego szacunku wobec siebie i dziedzictwa kulturalnego. Pierwsza edycja kalendarza miała miejsce w 2013 r., gdy ukazał się w nakładzie 500 egzemplarzy. Ze względu na ogromne zainteresowanie projektem nakład został zwiększony do ponad 5 tys. rocznie. Kalendarz opracowywany jest przez przedstawicieli Kościołów: katolickiego, ewangelicko-augsburskiego, prawosławnego, wspólnot żydowskiej i muzułmańskiej, we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

- Minione lata pokazały, że Kalendarz Trzech Religii jest bardzo potrzebny. Istotny jest przede wszystkim jego aspekt edukacyjny, kształtujący w nas umiejętność odkrywania bogactwa różnych kultur i religii jako dobra wspólnego i angażowania się w jego utrwalanie i pomnażanie - mówi dr Mariola T. Kozubek z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, redaktor merytoryczny kalendarza.

- Kiedy mówimy, że Katowice są wielokulturowe, to odnosimy to także do pluralizmu religijnego. Kościół katolicki proponuje różne formy dialogu międzyreligijnego: "dialog życia", "dialog działań", "dialog ekspertów", prowadzony przez znawców różnych tradycji i religii, oraz "dialog doświadczeń religijnych", wynikających z urzeczywistniania mądrości zawartej w nauczaniu i tradycji poszczególnych religii. Kalendarz Trzech Religii jest przestrzenią do realizowania tych wszystkich form dialogu - mówi ks. dr Tadeusz Czakański, delegat abp. Wiktora Skworca ds. dialogu z islamem i judaizmem.

Kalendarz został wydrukowany dotąd w nakładzie 30 tys. egzemplarzy, jest dostępny dla mieszkańców i osób zainteresowanych bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej przy Rynku 1 w Katowicach.

- Dialog i szacunek okazywany każdemu człowiekowi, a także otwartość na wielokulturowość to przesłanie, które obecnie powinno szczególnie głośno wybrzmiewać w naszym kraju. Cieszę się, że tegoroczne wydanie kalendarza przedstawia symbole życia i nadziei, które są wspólne dla trzech religii - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy