Zmarł ks. Jan Małysek

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 21 października w parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej-Goduli. W związku z sytuacją epidemiczną możliwość udziału w pogrzebie będzie ograniczona.

Śp. ks. Jan Małysek urodził się 14 maja 1937 roku w Rudzie Śląskiej, w rodzinie Franciszka i Marii z domu Gürtler. Ojciec pracował na kolei. Miał troje rodzeństwa.

Ochrzczony został w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Rudzie Śl. Przez dziesięć lat był ministrantem. Należał do Krucjaty Eucharystycznej, a potem do sodalicji. W 1948 roku przyjął sakrament bierzmowania.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 1 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Rudzie Śl. Po maturze, zdanej we 1955 roku, przez dwa lata pracował jako rozdzielczy w ZFMG w Zabrzu.

W 1957 roku został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Pracę naukową  z historii Kościoła w Polsce napisał pod kierunkiem ks. prof. Jerzego Pawlika na temat: „Życie kulturalne w organizacjach młodzieżowych SMP i KSM”. Święcenia prezbiteratu przyjął 23 czerwca 1963 roku z rąk bp Herberta Bednorza w katowickiej katedrze Chrystusa Króla.

Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Katowicach-Wełnowcu (1963-1966). Następnie był wikarym w Żorach w parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba (1966-1969) oraz Świętego Andrzeja Boboli w Rudzie Śl.-Wirku (1969-1972). Od 1967 roku był członkiem Komisji Sztuki Sakralnej Diecezji Katowickiej, a od 1972 roku członkiem Komisji Liturgicznej. W tym samym roku został skierowany do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach oraz mianowany rektorem kościoła Krzyża Świętego oraz duszpasterzem akademickim w Mysłowicach. W 1980 roku został mianowany proboszczem parafii Krzyża Świętego w Mysłowicach, a w 1981 parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śl.-Goduli. 

Należał do Rady Kapłańskiej (Archi)Diecezji Katowickiej. Był dziekanem dekanatu Ruda Śląska oraz ojcem duchownym kapłanów tegoż dekanatu. W 2004 roku przeszedł na emeryturę.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..