Nowy numer 48/2020 Archiwum

Kontynuacja i ciągłość

O przyszłości Wydziału Teologicznego w Katowicach oraz jego miejscu i misji w Kościele lokalnym mówi nowy dziekan ks. dr hab. Jacek Kempa, prof. UŚ.

Ks. Tomasz Wojtal: Przed jakimi wyzwaniami staje nowy dziekan Wydziału Teologicznego UŚ?

Ks. Jacek Kempa: Podstawowym wyzwaniem jest kontynuacja pracy związanej z prowadzeniem solidnych badań naukowych i jak najlepszą dydaktyką. Patrząc z innej perspektywy, związanej ze specyfiką wydziału, stałym wyzwaniem jest realizowanie kościelnej misji teologii. Teolog jest w Kościele, nasłuchuje wiary Kościoła żyjącego „tu i teraz”, prześwietla jej treści intelektem, stosując właściwe metody, by w końcu dążyć do odpowiedzi na nowe pytania, diagnozować stan wiary i moralności, podpowiadać wskazania pastoralne itd.

Dziś w samym Kościele i w szybko zmieniającym się świecie jest wiele problemów do rozpoznania, a w konsekwencji też wiele poszukiwanych rozwiązań. Prace prowadzone na wydziale włączają się w ten nurt. Szczególne wyzwania kryją się dopiero w głębi wspomnianych wyzwań stałych. Przygotowanie kompetentnych księży i nauczycieli religii oraz specjalistów z zakresu nauk o rodzinie odbywa się przecież w „dzisiejszym świecie”. Ci ludzie będą mierzyć się z pytaniami własnymi i swego otoczenia o wiarę, Kościół i rozumienie świata, tak samo o fundamenty rozumienia życia rodzinnego i właściwego kształtowania go – a tych nie brakuje. Stąd całe studium spotyka się tu zawsze z koniecznością odniesienia do pytań współczesności. Pierwszymi, którzy muszą być na to przygotowani, są nauczyciele akademiccy. Szczegółowe wyzwania przynosi nieduża liczba osób zainteresowanych studiowaniem teologii. To nie tyle kwestia naszych ambicji, ile potrzeb Kościoła lokalnego.

Rzeczywiście spadek liczby kleryków w seminariach to spadek liczby potencjalnych studentów.

Nie jest łatwo mierzyć się ze zmianami, które na dużą skalę dzieją się wokół nas. Zmniejszająca się liczba studentów należy do kategorii problemów o większej skali. Trudno wyrokować, co będzie dalej. W tej chwili mamy nadzieję na pewną stabilizację, ale jej poziom nie jest zadowalający. Naszym zadaniem jest dotarcie do potencjalnych kandydatów z czytelnym przekazem, czym jest studium teologii, jakie potrzeby i ambicje może zaspokoić. W tej dziedzinie bowiem nieraz pojawiają się nieporozumienia. Być może jest to pochodna niewiary w intelektualny potencjał wykształcenia teologicznego. Przypomnę zatem: jak w każdej dziedzinie na uczelni, tak i w teologii prowadzenie zajęć ze studentami jest powiązane z prowadzeniem badań naukowych, których jakość jest weryfikowana zgodnie z zasadami przyjętymi w świecie nauki.

Często mówi się o tzw. służebnej roli wydziału teologicznego wobec Kościoła. Jak wygląda współpraca WTL z archidiecezją katowicką?

Przede wszystkim zgodnie z zadaniami wydział przygotowuje kadrę, czyli księży i katechetów. Ważnym przykładem zaangażowania większości teologów naszego środowiska w Kościele lokalnym był II Synod Archidiecezji Katowickiej. Poza tym nasi pracownicy uczestniczą w badaniach w ramach toczących się bądź zakończonych procesów beatyfikacyjnych. Trwają badania historyczne związane z tworzeniem Panteonu Górnośląskiego. Pracownicy wspierają instytucje archidiecezjalne, w tym założone po synodzie Centrum Formacji Katechetów Parafialnych. Współpracujemy także z szerzej rozumianym środowiskiem społecznym. Wspomnę też o pomocniczej aktywności duszpasterskiej księży profesorów, realizowanej na miarę możliwości np. w parafiach.

Dlaczego warto studiować teologię?

Paradoksalnie po teologii jest możliwość stosunkowo łatwego znalezienia pracy – i mam tu na myśli absolwentów świeckich. Poszukiwani są nauczyciele religii. Poza tym studia teologiczne pozwalają pogłębiać spojrzenie na świat z perspektywy wiary. Nie brakuje na naszym wydziale studentów, którzy wybierają teologię jako drugi kierunek. Niekoniecznie wiążą te studia z przyszłym zawodem, ale z realizacją wewnętrznych potrzeb.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama