List biskupów na 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II: "Nie lękajcie się..."

W trudnym dla nas wszystkich czasie - gdy zmagamy się z pandemią - warto także zapytać o to, co On dziś miałby nam do powiedzenia? - piszą biskupi w liście pasterskim z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, przypadające w poniedziałek.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski przypominało m.in. słowa, które św. Jan Paweł II wypowiedział w homilii rozpoczynającej pontyfikat w 1978 r.: "Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!". "Tak, Chrystus wie, co każdy z nas nosi dziś w sobie, On doskonale zna nasze radości, niepokoje, nadzieje, lęki, tęsknoty. Tylko On ma odpowiedź na pytania, które stawiamy sobie w obecnej chwili" - napisali w liście hierarchowie.

POLECAMY: Specjalne wydanie „Gościa” do pobrania za darmo

Zdaniem biskupów, gdyby papież Polak żył dzisiaj, na pewno dobrze rozumiałby osoby, które przebywają w izolacji i kwarantannie. "Modliłby się za chorych, zmarłych oraz ich rodziny. Sam przecież wielokrotnie chorował i cierpiał w warunkach szpitalnego odosobnienia, bez możliwości sprawowania mszy św. z wiernymi. Jego brat Edmund zmarł w wieku 26 lat, jako młody lekarz, kiedy zaraził się od chorej pacjentki, udzielając jej pomocy medycznej. Na jego płycie nagrobnej wyryto napis: +Swe młode życie oddał w ofierze cierpiącej ludzkości+. By upamiętnić swego starszego brata, nasz święty Papież trzymał na swoim biurku lekarski stetoskop. Święty Jan Paweł II rozumiał i cenił pracę lekarzy, pielęgniarek, ratowników i pracowników medycznych, za których często się modlił i z którymi się spotykał" - czytamy w liście.

"Jego nauczanie jest wciąż aktualne. Warto do niego sięgać, także poprzez internet i media społecznościowe, wykorzystując możliwości, które stwarzają nowe technologie. Już w 2002 roku papież wzywał przecież cały Kościół do wypłynięcia +na głębię cyberprzestrzeni+ - wskazują biskupi. "Dzisiaj, gdy w czasie pandemii koronawirusa świat walczy o każde ludzkie życie, trzeba przypomnieć, że Jan Paweł II domagał się ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci" - wskazali biskupi.

Biskupi zacytowali również papieża Franciszka, który we wstępie do książki "Święty Jan Paweł II, 100 lat. Słowa i Obrazy", opublikowanej w Watykanie z okazji stulecia urodzin św. Jana Pawła II, wyznał: "Wiele razy w czasie mojego życia kapłańskiego i biskupiego spoglądałem na niego, prosząc w moich modlitwach o dar wierności Ewangelii, tak jak on dawał o niej świadectwo".

Czytaj też:

"Od śmierci św. Jana Pawła II ludzie z całego świata modlą się nieprzerwanie u jego grobu w Bazylice św. Piotra. Za jego przyczyną proszą Boga o potrzebne łaski. Dołączmy i my do nich i módlmy się - przez jego wstawiennictwo - w intencjach, które głęboko nosimy w naszych sercach. Prośmy za naszą Ojczyznę, Europę i cały świat. Módlmy się o ustanie pandemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, za lekarzy, służbę medyczną i tych wszystkich, którzy narażają swoje życie dla naszego bezpieczeństwa. Niech setna rocznica urodzin Papieża Polaka będzie dla nas wezwaniem do braterstwa i jedności. Niech będzie źródłem nadziei i zaufania Miłosierdziu Bożemu. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Amen" - napisali biskupi w liście.

List będzie odczytany w kościołach w całej w niedzielę, w przeddzień rocznicy urodzin papieża Polaka.

« 1 »