Bp Olszowski w Niedzielę Miłosierdzia: Kościół narzędziem Bożego miłosierdzia

O Kościele jako narzędziu Bożego miłosierdzia i otwarciu się na obecność Zmartwychwstałego mówił bp Grzegorz Olszowski w katowickiej katedrze Chrystusa Króla w Święto Miłosierdzia.

W homilii pytał czy to prawda, że wobec nieszczęść, kataklizmów, chorób czy obecnie pandemii Bóg nic nie robi? – Bóg nie jest bezczynny – odpowiedział.  

Odpowiedzią na ludzkie dramaty jest Jezus Chrystus. – Niedziela Bożego Miłosierdzia pokazuje nam, że (…) miłosierny Bóg posyła na świat swojego Syna, by przez Jego śmierć i zmartwychwstanie zwyciężyć grzech, zło, Szatana, śmierć, by ratować człowieka – mówił. – W Jezusie dostępujemy miłosierdzia Bożego, bo to z Jego boku wypłynęła krew i woda – zdroje miłosierdzia, (…) jest ono owocem zmartwychwstania Jezusa – tłumaczył.

Bp Olszowski dodał, że aby „zanurzyć się w Bożym miłosierdziu trzeba otworzyć się na obecność Zmartwychwstałego i uwierzyć”. – Jezus zmartwychwstały przychodzi do nas jak przyszedł do uczniów, mimo drzwi zamkniętych z obawy przed Żydami (…). My także jesteśmy zamknięci w naszych domach z obawy przed epidemią – mówił. I dodał: „do nas też przychodzi Jezus”.

Zwrócił uwagę na dwa dary Zmartwychwstałego: pokój i  przebaczenie. – To dary dla tych, którzy uwierzą i przyjmą Jezusa – powiedział podkreślając, że „trudno jest nieraz uwierzyć w Boże Miłosierdzie, ale dzięki niemu żyjemy”. – Wszystko co mamy jest darem Bożego Miłosierdzia, nawet jeśli sobie tego nie uświadamiamy – stwierdził.

Bp Olszowski w Niedzielę Miłosierdzia: Kościół narzędziem Bożego miłosierdzia   Biuro Prasowe Archidiecezji Katowickiej

Dlatego – powołując się na postawę Tomasza z dzisiejszej Ewangelii – podkreślił, że „wszyscy jesteśmy wezwani by mówić o swoim doświadczeniu wiary: „Pan mój i Bóg mój!”

Powołując się na książkę kard. Saraha  „Wieczór się zbliża i dzień się już chyli” wyjaśniał, że jedność Kościoła mająca swe źródło w Sercu Jezusa opiera się na czterech kolumnach: „modlitwa, doktryna katolicka, umiłowanie Piotra i wzajemna miłość”. I że to one „muszą zyskać pierwszeństwo w naszej duszy i we wszystkich naszych działaniach”.

Przyniesiony przez Jezusa dar miłosierdzia objawia się także w darze przebaczenia w Kościele i przez Kościół.  – Sam sobie grzechów nie odpuścisz – mówił wskazując na Kościół, który „otrzymał władzę odpuszczania grzechów”.

Przywołując hasło tegorocznego tygodnia miłosierdzia  „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży” (kard. Stefan Wyszyński) zachęcił do bycia miłosiernym. Wyjaśnił, że pełniąc miłosierdzie poprzez czyn, słowo i modlitwę oraz – jak pisała św. Faustyna Kowalska – wykorzystując naczynia miłosierdzia: koronkę, godzinę miłosierdzia, spowiedź – budujemy Kościół.

Msza św. Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach | Radio Katowice 19.04.20
Radio Katowice
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..