Nowy numer 48/2023 Archiwum

Biskupi z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na Światowy Dzień Wody

Przypominamy słowo arcybiskupa metropolity katowickiego Wiktora Skworca, biskupa sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka oraz biskupa gliwickiego Jana Kopca dotyczące wody. Temat szczególnie aktualny w obecnej sytuacji klimatycznej.

W tej sytuacji trzej biskupi diecezji z terenu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podkreślają znaczenie bardzo świadomego gromadzenia wody opadowej - deszczówki. „Z jednej strony, to zadanie na poziomie wielkich inwestycji krajowych, a z drugiej, sprawa wymagająca dobrej woli i działania w poszczególnych gospodarstwach rolnych oraz obszarach z zabudową jednorodzinną. Wodę należy nie tylko gromadzić, ale i oszczędzać. Trzeba korzystać z takich sposobów produkcji przemysłowej i rolnej, które są nisko wodochłonne. Należy też krzewić nawyk oszczędzania wody w zwykłych gospodarstwach domowych” - czytamy w dokumencie.

Akcentują, że woda jest żywiołem, z którym należy roztropnie się obchodzić. Przypominając, że wśród nasilających się zjawisk atmosferycznych, mamy gwałtowne opady deszczu powodujące podtopienia i zdarzające się dość często powodzie, wskazują, że można im przeciwdziałać poprzez budowanie suchych zbiorników wodnych, mądrą regulację rzek, respektowanie naturalnych terenów zalewowych, ale też przez zwyczajną roztropność w asfaltowaniu i betonowaniu naszych miast i wsi. „Nie wolno zabetonowywać naszej ziemi, bo woda musi do niej wrócić, by dalej móc nam służyć” - apelują trzej biskupi.

Podkreślają także, że wodę trzeba chronić. „Grzechem przeciwko Stwórcy, człowiekowi i stworzeniu jest: marnotrawienie wody, zatruwanie jej ściekami, które nie trafiają, tak jak powinny, do kanalizacji, zaśmiecanie rzek, jezior, zbiorników wodnych, kanalizacji śmieciami oraz odpadami. Potępić też należy sprowadzanie, często z zagranicy i porzucanie czy wylewanie w przypadkowych miejscach toksycznych odpadów, które prędzej lub później zanieczyszczą wody gruntowe i rzeki. Te i tym podobne praktyki są moralnie naganne i trzeba je nazwać grzechami ekologicznymi”.

Autorzy dokumentu z radością odnotowują rodzącą się coraz większą świadomość odpowiedzialności za każdą kroplę wody, a co za tym idzie, uczenie się coraz bardziej oszczędnego i rozsądnego z niej korzystania oraz wynikające z tego działania.

Zdaniem abp. Skworca i biskupów Kopca oraz Kaszaka, ważną rolę do spełnienia mają również katolickie parafie, które powinny promować postawy proekologiczne poprzez propagowanie idei papieża Franciszka zawartych w encyklice Laudato si’. Stwierdzają, że zadaniem duszpasterzy jest wskazywanie na potrzebę poszanowania środowiska naturalnego i na moralny wymiar codziennych czynności, które wspomagają bądź szkodzą środowisku naturalnemu.

W zakończeniu „Słowa Biskupów z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na Światowy Dzień Wody” czytamy: „Kwestia odpowiedzialnego podejścia do problematyki wody ma wymiar moralny. Jest też naszym chrześcijańskim świadectwem wobec świata. W czasie Wielkiego Postu, Chrystus Pan nam przypomina: »Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie« (Mt 5,16). Obyśmy byli wdzięczni Bogu za każdą kroplę wody, potrafili się nią zachwycać, a doceniając dar życia i to, co go podtrzymuje, czynili wrażliwymi nasze sumienia”.

« 1 2 »
DO POBRANIA: |
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy