Nowy numer 15/2024 Archiwum

Helena Hrapkiewicz laueratką tegorocznej nagrody im. bł. ks. E. Szramka

Statuetkę wręczyli jej abp senior Damian Zimoń, bp Adam Wodarczyk oraz ks. Andrzej Suchoń, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach.

Laudację dla dr Heleny Hrapkiewiecz przygotowaną przez ks. prał. Stanisława Puchałę odczytał prof. Julian Gembalski, członek kapituły nagrody.

Przypominając sylwetkę laureatki, wymienił jej cechy osobowości, zaangażowanie społeczne i wierność wartościom chrześcijańskim w codziennym życiu.

Helena Hrapkiewicz laueratką tegorocznej nagrody im. bł. ks. E. Szramka

Poniżej cały tekst wygłoszonej laudacji odczytanej przez prof. Juliana Gembalskiego.

"Mówią o niej społecznik, przyjaciel, autorytet. Psycholog, pedagog, wykładowca, organizator i kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim, społecznik, radna Rady Miasta Katowice dwóch kadencji w latach 2006-2014. W drugiej kadencji była przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej, której zadaniem było rozwiązywanie ludzkich problemów. Była  przewodniczącą pierwszej kadencji Rady Seniorów Miasta Katowice w latach 2015-2017. Orędowniczka działań na rzecz nauki i rozwoju seniorów. Aktualnie jest Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Katowice ds. Seniorów.

Pani dr Helena potrafi słuchać i wysłuchać, życzliwie doradzić, wskazać sposób rozwiązania problemów i wątpliwości. Cieszy się dużym szacunkiem za wyjątkową pracowitość, dużą kulturę i urok osobisty, umiejętność  nawiązywania bliskiego i serdecznego kontaktu z ludźmi.

Funkcję kierownika Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim objęła w roku 1997,  kiedy była jeszcze pracownikiem dydaktycznym Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki jej staraniom  Senat Uniwersytetu Śląskiego podjął uchwałę o przekształceniu grupy Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Międzywydziałową Jednostkę Dydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego dla osób starszych, co spowodowało wzrost poziomu zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, jak i wzrost autorytetu tej jednostki w środowisku. Dwudziestojednoletni okres działania pod jej przewodnictwem to czas ciągłych zmian w Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadzących do jego rozwoju dla zaspokojenia oczekiwań słuchaczy, a także oddziaływanie na środowisko lokalne, którego zadaniem jest zapewnienie godnego życia seniorom.

Podstawowym staraniem pani dr Hrapkiewicz było zapewnienie szerokim kręgom odbiorców możliwości ustawicznej edukacji w różnych dziedzinach wiedzy na akademickim poziomie,  doskonalenie znajomości  języków obcych, a także umożliwienie rozwoju pasji i zainteresowań. Równie ważne były zabiegi o zapewnienie słuchaczom korzystania z różnego  rodzaju zajęć ruchowych dla poprawy zdrowia fizycznego. Zabiegała też skutecznie o dotacje Miasta na funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 Z uwagi na problemy osób dojeżdżających na zajęcia do Katowic z innych miast podjęła starania dotyczące utworzenia filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sosnowcu i Jastrzębiu. 

Pod kierownictwem dr Heleny Hrapkiewicz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Katowicach włączał się aktywnie w organizowanie konferencji ogólnopolskich i regionalnych, mających na celu propagowanie idei powstawania i działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Powstającym w miastach ościennych Uniwersytetom Trzeciego Wieku Pani Helena służyła radą i podpowiadała formy działania dostosowane do możliwości powstających jednostek.

Aktywna  postawa dr Hrapkiewicz, jej życzliwość i umiejętność współpracy ze słuchaczami były dla nich zachętą do rozwoju zamiłowań, pasji i przyciągały do działania w grupach inne osoby o podobnych zainteresowaniach.  Dzięki temu, obok już istniejących, powstawały nowe grupy zainteresowań, m. in. grupa Miłośników Słowa, grupa teatralna, koło historyczne, grupy miłośników miasta Katowice, zespół taneczny, Klub Podróżnika czy grupa słuchaczy śpiewających. Jest pomysłodawcą i organizatorem wielu imprez aktywizujących dojrzałych ludzi, m.in. konferencji „Kariera zaczyna się po 50-ce”.

W latach 2006-2011 dr Hrapkiewicz była przewodniczącą Kapituły Funduszu Stypendialnego im. błogosławionego księdza Emila Szramka. Do jej zadań należało prowadzenie posiedzeń Komisji przyznającej stypendia oraz współorganizowanie dni skupienia dla stypendystów przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Ponad dwadzieścia lat współpracowała z Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Katowickiej. W Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym prowadziła wywiady z kandydatami na rodziców adopcyjnych oraz wykłady na temat uwarunkowań rozwoju dzieci.

Od 2006 roku wspiera grupę emerytów przy parafii Wniebowzięcia NMP w Katowicach na ul. Granicznej. Przygotowuje projekty różnego rodzaju zajęć dla seniorów, pozyskuje  „małe granty” w Urzędzie Miasta i  organizuje zajęcia dla  tych osób (wykłady, warsztaty, wycieczki, wyjścia na imprezy kulturalne, zajęcia ruchowe).

Prowadziła zajęcia z psychologii rozwojowej i wychowawczej dla katechetów w Kolegium Teologicznym Archidiecezji Katowickiej.

Jest członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej od początków jego istnienia. W latach 90-tych ubiegłego wieku należała do komisji zajmującej się szkołami, dla których Stowarzyszenie było organem prowadzącym.

Jest autorką wielu artykułów tematycznie związanych z funkcjonowaniem rodziny. Jako osoba głęboko wierząca przy wykonywaniu różnych zadań jest wierna wyznawanym wartościom.

Nie mamy więc wątpliwości, że nagroda przyznawana osobie, która wyróżnia się działalnością społeczną dla dobra mieszkańców Katowic i promocji miasta w tych dziedzinach, które były bliskie bł. ks. Emilowi Szramkowi, słusznie w tym roku została przyznana pani dr Helenie Hrapkiewicz, która ma wielkie i szlachetne serce, głęboko ewangeliczne, otwarte dla wszystkich ludzi potrzebujących i szukających pomocy, szczególnie seniorów, którym zorganizowała świat zwyczajnej codzienności".

--------------------------------

Nagroda im. bł. ks. Emila Szramka przyznawana jest od 2009 roku z inicjatywy ks. Andrzeja Suchonia, proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. W skład jej kapituły wchodzą: ks. Andrzej Suchoń - przewodniczący, prof. Grażyna Szewczyk, prof. Julian Gembalski, prof. Jan Malicki, prof. Józef Śliwiok, ks. dr Stanisław Puchała, ks. dr Robert Kaczmarek, Józef Buszman, Jerzy Dolinkiewicz oraz Andrzej Dawidowski.

W minionych latach laureatami nagrody byli m.in. abp Damian Zimoń, śp. biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  Tadeusz Szurman - oraz Teresa i Eugeniusz Maliccy.

 

 

 

 

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy