Międzynarodowa konferencja "Przepowiadanie wobec spraw społecznych"

Konferencja dotycząca aktualnych spraw społecznych w świetle nauki Kościoła odbyła się w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Organizatorami była Katedra Homiletyki KUL oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. - Prelegenci z całej Europy podejmowali różne aspekty przepowiadania, czyli homilii, która dotyczy spraw społecznych - mówi dr Michał Kosche z „Civitas Christiana”.

Zagadnienia, nad którymi pochylali się prelegenci, to m.in. kwestie polityczne w przepowiadaniu homilijnym, tematy socjalne, przepowiadanie społeczne na piekarskiej ambonie, zagrożenia współczesnej cywilizacji, społeczne uwarunkowania przepowiadania.

Konferencja odbyła się w ramach działań Klubu Społeczeństwo Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, który organizuje spotkania dotyczące spraw społecznych w odniesieniu do nauczania Kościoła i Ewangelii.

Na spotkania, poza prelegentami, zapraszani są również politycy, w tym samorządowi. Celem działań stowarzyszenia jest przełożenie teorii na konkretne działania w społeczeństwie.

- To największe wydarzenie w naszej dotychczasowej historii, ponieważ jest to międzynarodowa konferencja, nad którą patronat objął prezydent Katowic - dodaje dr Kosche.

Konferencja odbyła się w Bibliotece Śląskiej. - Jesteśmy bardzo wdzięczni pracownikom Katedry Homiletyki KUL, księdzu profesorowi Stanisławowi Dykowi oraz księdzu doktorowi Michałowi Klementowiczowi za to, że zgodzili się połączyć ideę konferencji naukowej z ideą Klubu Społeczeństwo, którą propaguje nasze Stowarzyszenie – mówi dr Michał Kosche.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..