Zbigniew Religa. "Całym swoim życiem zawodowym i politycznym służył chorym"

Senat przyjął uchwałę w 10. rocznicę śmierci prof. Zbigniewa Religi, byłego ministra zdrowia, wybitnego kardiochirurga, pioniera polskiej transplantacji serca.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez senatorów, którzy podkreślili, że prof. Religa całym swoim życiem zawodowym i politycznym służył chorym.

"Jako uczony pracował nad nowymi metodami leczenia, jako lekarz z niespotykaną energią, odwagą i entuzjazmem starał się ratować nawet najciężej chorych, jako polityk zabiegał przede wszystkim o system ochrony zdrowia dający lepszą ochronę pacjentom" - czytamy w uchwale.

W tekście przypomniano życiorys prof. Religi, rozwój naukowy i zaangażowanie polityczne, ale przede wszystkim jego zasługi dla ratowania życia setek chorych. Po jednomyślnym głosowaniu marszałek Senatu Stanisław Karczewski wręczył uchwałę żonie zmarłego profesora dr Annie Wajszczuk-Relidze.

"W swoich działaniach skromny i bezpośredni, szanował wszystkich, którzy go otaczali, bez względu na ich pozycję, jednocześnie ostro przeciwstawiał się subiektywnym i obiektywnym ograniczeniom administracyjnym i ludzkim, wykazując się bezkompromisowością wobec zła uderzającego w chorych. Zdobywając szczyty wiedzy i umiejętności zawodowych, zawsze pozostawał czuły na drugiego człowieka" - podkreślili senatorowie.

Z okazji 10. rocznicy śmierci byłego ministra zdrowia, senatora i światowej sławy chirurga w Senacie także została otwarta wystawa jego zdjęć i osobistych pamiątek. "Mistrz Religa. Człowiek, lekarz, polityk" - taki tytuł nosi ekspozycja. W jej otwarciu wziął udział prezydent Andrzej Duda.

- Profesor Religa był wielkim wielbicielem człowieka i wielkim wielbicielem życia, w tym znaczeniu, żeby ono trwało jak najdłużej, wbrew wszystkim przeciwnościom losu - powiedział prezydent. - To było jego wielkie wyzwanie i wielkie powołanie, któremu cały się poświęcił.

Prezydent Duda wspominał, że osobiście poznał prof. Religę w ostatnich latach jego życia. - Był osobą zupełnie niezwykłą, postacią absolutnie nietuzinkową - mówił. - Był rzeczywiście jak ogień, po prostu płonął. To, czym się zajmował, było jego absolutną pasją.

Zbigniew Religa urodził się 16 grudnia 1938 r. we wsi Miedniewice nad Suchą koło Żyrardowa. Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Przebywał także na stypendium w Mercy Medical Center na Long Island, a następnie kształcił się w zakresie chirurgii naczyniowej i kardiochirurgii m.in. w Sinai-Grace Hospital w Detroit.

W latach 1980-1984 pracował w Klinice Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Warszawie, a od 1984 r. kierował Katedrą i Kliniką Kardiochirurgii Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii w Zabrzu. Tam właśnie w 1986 roku wraz z zespołem lekarzy prof. Religa przeprowadził pierwszą w Polsce udaną transplantację serca.

Od 14. roku życia nałogowo palił papierosy. Z tego powodu zdiagnozowano u niego nowotwór złośliwy płuc. Zmarł 8 marca 2009 r. w swoim domu w Warszawie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..