Za dzielenie się Chrystusem

Ks. January Liberski z diecezji katowickiej, który 50 lat temu, jako pierwszy polski kapłan diecezjalny wyjechał na misje, a także "Gość Niedzielny" znaleźli się wśród laureatów medalu "Benemerenti in Opere Evangelizationis", ustanowionego przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji.

Kapituła medalu spośród 112 zgłoszonych kandydatów wybrała dwunastu. Są wśród nich misjonarki i misjonarze aktualnie pracujący na misjach, księża diecezjalni, siostry zakonne oraz świeccy angażujący się w animację i formację misyjną, wspierający misje duchowo i materialnie.

Wśród laureatów znaleźli się między innymi ks. January Liberski z diecezji katowickiej, który 50 lat temu, jako pierwszy polski kapłan diecezjalny wyjechał na misje, a także "Gość Niedzielny", który od wielu lat na łamach gazety i portalu internetowego promuje pracę misjonarzy oraz działania na rzecz misji.

Za dzielenie się Chrystusem   Medal dla "Gościa Niedzielnego" odebrał redaktor naczelny ks. Adam Pawlaszczyk Roman Koszowski /Foto Gość

Ks. January przez 40 lat był misjonarzem w Afryce; najpierw w Zambii, a następnie w Zimbabwe. Spędził też 4 lata w Kazachstanie. W tym roku mija 50 lat od momentu, kiedy wyjechał na misje - w czasie Wielkiego Postu w 1968 roku. W imieniu laureata medal odebrał ks. Grzegorz Wita.

Więcej o nagrodzonym misjonarzu pisaliśmy w tekście "Baba kocha Afrykanów". O kapłanie napisali też nasi czytelnicy w liście do redakcji "Kapelonek z Halemby".

Za dzielenie się Chrystusem   Ks. January Liberski na probostwie w Bobrownikach Przemysław Kucharczak /Foto Gość

Medal "Benemerenti in Opere Evangelizationis" został ustanowiony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji i wręczony po raz pierwszy w 2017 roku. Jest przyznawany w 4 kategoriach: "Za zasługi w dziele misyjnym"; "Pomoc modlitewna i duchowa", "Pomoc materialna i finansowa misjom" oraz "Informacja medialna".

Te cztery kategorie są uwidocznione na awersie medalu. Na jego rewersie znajdują się słowa: "Podziel się Chrystusem".

Uroczystość wręczenia medali osobom i instytucjom najbardziej zasłużonym dla misji odbyła się w Galerii Porczyńskich w Warszawie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..