Chcą debaty o "Programie dla Śląska"

Lider Śląskiej Partii Regionalnej napisał list do premiera. Partia chce debaty o "Programie dla Śląska". O jej potrzebie Henryk Mercik mówił w Radiu eM.

Henryk Mercik   Henryk Mercik
Mateusz Kornas /Radio eM

W popołudniowej audycji Radia eM „Emisja specjalna” lider ŚPR Henryk Mercik mówił, że nie chodzi o krytykowanie rządowego „Programu dla Śląska”, ale o merytoryczną dyskusję. Podkreślił przy tym, że pierwsze kontakty z ministrem inwestycji i rozwoju Jerzym Kwiecińskim są pod tym względem obiecujące. Ubolewał natomiast, że poza ŚPR inne środowiska nie podejmują takiej merytorycznej dyskusji.

W liście noszącym dzisiejszą datę (5 lutego) lider ŚPR, a jednocześnie wicemarszałek woj. śląskiego pisze do premiera Mateusza Morawieckiego: „o skali problemów, z jakimi przyjdzie się zmierzyć, świadczy 250. miejsce, które województwo zajęło wśród 272 regionów Unii Europejskiej w badaniu jakości życia w ramach Indeksu Rozwoju Społecznego”.

Autor listu w imieniu partii postuluje m.in.:

  • - zwiększenie nakładów na oświatę do 6 proc. PKB; w rozmowie w Radiu eM zwracał uwagę na potrzebę solidnej edukacji regionalnej
  • - przekazywanie każdemu ze szczebli samorządu po 1% całości podatku VAT ściąganego na terytorium państwa, rozdzielając środki między gminy, powiaty i województwa proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców
  • - rewitalizację zdegradowanych centrów miast, np. kamienic, a nie tylko realizację programu „Mieszkanie+”, choć dla tego ostatniego lider ŚPR nie krył uznania
  • - podłączenie tysięcy gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczej

Henryk Mercik przekonywał w „Emisji specjalnej”, że Śląska Partia Regionalna jest przygotowana do dyskusji. Także list kończy się słowami: „Zobowiązujemy się również przedstawić w nadchodzących miesiącach rozwinięcie poruszonych kwestii i propozycji konkretnych działań”.

Cała rozmowa:

« 1 »