Katowice: Centralne nabożeństwo ekumeniczne

Pod przewodnictwem abp. Wiktora Skworca w kościele Mariackim odprawiono uroczyste nieszpory z okazji Tygodnia Modlitw i Jedność Chrześcijan.

- Chcemy także naszą modlitwą otoczyć chrześcijan prześladowanych w różnych częściach świata. Chcemy modlitwą otoczyć uchodźców i migrantów, szczególnie z Syrii. Modlimy się by Boża Opatrzność czuwała nad nimi - mówił na wstępie nabożeństwa ks. Andrzej Suchoń, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach.

Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił bp Marian Niemiec, zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Podczas refleksji pytał on o to „na jakim etapie drogi ekumenicznej jesteśmy”. - Spotykamy się wszyscy razem, by świętować. Mamy wspólne korzenie. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga Ojca. Wszyscy wołamy i modlimy się „Ojcze nasz”. Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łączy nas jeden Pan i Zbawiciel - Jezus Chrystus - mówił.

Zwrócił uwagę na fakt, że Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ma być wyraźnym znakiem i odzwierciedleniem atmosfery ekumenicznej. - Wychodząc od wspólnej modlitwy o jedność wkracza się w ekumenizm, by w Tygodniu Modlitwy zamanifestować to, co czujemy w sercach, a co powinno wyrażać się w czynach - powiedział.

Biskup Niemiec przywoływał także słowa św. Jana Pawła II, który mówił, że „ruch na rzecz jedności chrześcijan nie może być dodatkiem czy uzupełnieniem tradycyjnego działania Kościoła”. - Ruch ekumeniczny należy organicznie do całości Jego życia i istnienia w świecie - dopowiedział. Dodał także, cytując dekret o Ekumenizmie II Soboru Watykańskiego, że „prawdziwy ekumenizm wymaga wewnętrznej przemiany”.

- Trwa dialog ekumeniczny na najwyższym szczeblu. Powstają dokumenty ekumeniczne, ale ważne jest aby owoce tego dialogu dotarły do serca Kościołów, czyli do środka zboru, parafii, wspólnoty, aby tam doprowadzać do odnowienia serc i umysłów - apelował zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego diecezji katowickiej.

W imieniu Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej słowo pozdrowienia i życzeń skierował do zebranych w kościele ks. Adam Stelmach z Kościoła Polskokatolickiego. - Kiedy doświadczamy, że możliwe jest wspólne przeżywanie doświadczenia przynależności do Chrystusa (…), to nie sposób nie wołać za św. Pawłem: „Radujcie się w Panu zawsze”. Życzę tej autentycznej radości, gdyż mimo, że wiele zostało już zrobione (…), to mamy świadomość tego, że na tej drodze naszego ekumenizmu jeszcze więcej jest do zrobienia - mówił.

Słowo do zebranych skierował także abp Wiktor Skworc. - Wzywamy tego, który jest dawcą i sprawcą jedności, Ducha Świętego. On gromadzi w jedno wyznawców Chrystusa. Mamy za co dziękować. I winniśmy dziękować za ten ekumeniczny szlak trwający już ponad sto lat - powiedział.

Metropolita katowicki zauważył, że mimo różnic można dać świadectwo „jedności działania”. - Dziękuję za świadectwo wspólnej modlitwy, ogromnie ważnej - powiedział. Zapowiedział także, że 30 stycznia ruszy zainspirowana przez Kościół akcja na rzecz dzieci w Aleppo. - Myślę, że mógłby to być nasz wspólny ekumeniczny czyn. Ale zainteresowane tym działaniem są różne środowiska, także władza samorządowa - dodał.

Jako drugie wspólne działanie Kościołów z terenu metropolii górnośląskiej zaproponował przygotowanie „oferty duszpasterskiej” dla przybywających z końcem roku do Katowic uczestników szczytu klimatycznego. - Winniśmy się do tego wydarzenia, jako Kościoły, przygotować - mówił. - I dobrze będzie jeśli damy świadectwo ekumenicznego działania i współdziałania - dodał.

W nabożeństwie uczestniczyli duchowni zrzeszeni w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz współpracujący z radą. W kościele byli także obecni duchowni z dekanatu Katowice-Śródmieście, jak również alumni Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego oraz wierni świeccy.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..