Synod!

Młoda Caritas

Kształtowanie wrażliwości na potrzeby bliźnich, umiejętności dostrzegania ich i zaradzania im może i powinno dokonywać się jak najwcześniej. Naturalnym miejscem, w którym się to dokonuje, jest rodzina. II Synod Archidiecezji Katowickiej wskazuje, że można i należy ją w tym wspierać poprzez działania szkoły i parafii. W nr. 448–449 uchwał synodalnych czytamy: „Zaleca się katechetom, nauczycielom i wychowawcom tworzenie szkolnych kół Caritas oraz wolontariatu młodzieży, który powinien skupiać w parafii młodzież niebędącą członkami szkolnego koła Caritas. Szkolne koła Caritas oraz wolontariat młodzieży powinny ściśle współdziałać z parafialnymi zespołami Caritas”. Program duszpasterski KEP na rozpoczynający się właśnie rok poświęcony jest refleksji nad sakramentem bierzmowania. Przypomnijmy, że w ramach prac synodalnych zauważono, iż warto formację do przyjęcia tego sakramentu prowadzić tak, aby obejmowała też praktyczne doświadczenia pomocy potrzebującym, zwłaszcza w ramach wolontariatu (por. nr 451).

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..