Nowy numer 24/2021 Archiwum

Nie bądź strażnikiem w muzeum

Siedmiu franciszkanów i cysters przyjęli święcenia w Katowicach--Panewnikach. A abp Wiktor Skworc posłał ich w świat.

Czterech z nich przyjęło 22 kwietnia święcenia prezbiteratu, a czterech diakonatu. Tylko jeden z neoprezbiterów pochodzi ze Śląska: to o. Jędrzej Rafał Róg z parafii Wniebowzięcia NMP w Radlinie-Biertułtowach. Jest franciszkaninem.

Wraz z nim święcenia prezbiteratu przyjęli dwaj inni franciszkanie: o. Elizeusz Krzysztof Czwerenko ze Sztumu w diecezji elbląskiej i o. Stefan Paweł Pupeika ze Słucka na Białorusi. Czwartym neoprezbiterem jest zakonnik cysterski o. Kajetan Paweł Kaczorowski z pięknego, zabytkowego opactwa w Wąchocku na Kielecczyźnie. Ojciec Kajetan pochodzi jednak z Dolnego Śląska, z Lwówka Śląskiego w diecezji legnickiej. Mnisi cysterscy nie mają własnego seminarium i studiują wraz z franciszkanami w Panewnikach.

Kto wierzy w Zmartwychwstanie?

– Kościół głosi zmartwychwstanie Jezusa, ale czy w nie wierzy? Badania statystyczne pokazują, że 47 proc. Polaków deklarujących się jako katolicy wierzy w zmartwychwstanie Jezusa (TNS 2013), zaś w zmartwychwstanie umarłych wierzy 62 proc. ankietowanych (CBOS 2015) – mówił im w homilii abp Wiktor Skworc.

Dodał, że te dane, choć szokujące, znajdują jakieś potwierdzenie w Ewangelii. Przywołał fragment, w którym nawet apostołowie z początku nie uwierzyli w zmartwychwstanie Jezusa, choć świadczyli o nim Maria Magdalena i uczniowie z Emaus.

Wyruszcie w drogę

W tej homilii z mocą powracały jednak słowa samego Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”. – Kościół, który nie wierzy Zmartwychwstałemu, zamyka się w sobie, kurczy. Staje się twierdzą, której nie opuszcza, by ewangelizować. Jedynie obserwuje świat z wysokości programów duszpasterskich, struktur działania, godności, urzędów i resztek przywilejów. Ale nie takiego Kościoła chce Jezus i nie takich chce apostołów. Jezus nie chce, abyśmy się stali strażnikami muzeum lub syndykami masy upadłościowej. Mówi do nas: idźcie! Wyruszcie w drogę! – zawołał do nowych kapłanów arcybiskup katowicki.

W czasie tej samej Mszy św. czterech franciszkanów przyjęło z rąk abp. Skworca święcenia diakonatu. Dwóch nowych diakonów pochodzi z archidiecezji katowickiej: Salomon Dominik Duplicki z ze Świętochłowic-Zgody i Władysław Łukasz Siedlecki z Zabrza-Makoszów. Diakon Kryspin Michał Maćczak pochodzi z Podłęża Królewskiego w archidiecezji częstochowskiej, a diakon Baltazar Aleh Maloila – ze Słucka na Białorusi.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama