Nowy numer 38/2021 Archiwum

Konkurs "Ślonsko betlyjka"

Wybieramy najpiękniejszą stajenkę archidiecezji katowickiej. Do wspólnej zabawy zapraszamy wszystkich internautów. To od Was zależy, która szopka zwycięży w naszym głosowaniu. Szczegóły konkursu w tekście.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Instytut Gość Media

Adres organizatora: ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice, katowice@gosc.pl

Termin nadsyłania prac (zdjęć): 26.12.2016 r.

Data rozpoczęcia konkursu: 28.12.2016 r.

Głosowanie internautów: 28.12.2016 r. – 06.01.2017 r.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs adresowany jest do parafii na terenie diecezji katowickiej.

Uczestnicy muszą spełnić wszystkie następujące warunki:

Zdjęcia szopek należy przesyłać na adres: katowice@gosc.pl.

Osobą przesyłającą zdjęcie szopki może być tylko duszpasterz danej parafii.

Uczestnicy nie mogą być pracownikami organizatora ani członkami rodzin pracowników organizatora.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (licencji) na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez organizatora nadesłanych zdjęć.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach reklamowych i marketingowych.

Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich autor przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu owych roszczeń i zwolni organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

 

III. ZASADY KONKURSU

Udział w konkursie następuje przez przesłanie na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pracy konkursowej na najpiękniejszą parafialną szopkę bożonarodzeniową.

Sposób nadsyłania prac: zdjęcie zapisane w pliku elektronicznym w formacie JPG lub gif w wielkości nie większej niż 5 MB przesłane na konto e-mailowe katowice@gosc.pl.

Tytuł wiadomości powinien zawierać wezwanie parafii oraz nazwę miejscowości.

W treści maila muszą się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko duszpasterza zgłaszającego daną pracę, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.

Prace konkursowe oceniane będą przez użytkowników serwisu www.katowice.gosc.pl

Praca, która otrzyma najwięcej głosów internautów, zwycięży.

 

IV. NAGRODY

Nagrodą w konkursie jest publikacja materiału o zwycięskiej szopce na łamach katowickiego „Gościa Niedzielnego” 15 stycznia 2017 roku

 

VII. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest przesłanie wiadomości e-mail, w której zamieszczone będą: zdjęcie konkursowe, dane osobowe: imię i nazwisko duszpasterza zgłaszającego pracę, wezwanie parafii, numer telefonu i adres e-mail. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z konkursu.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:

ustalenia zadań konkursowych,

wyboru uczestników konkursu,

3. Spory odnoszące się do konkursu i z niego wynikające będą rozwiązywane przez organizatora konkursu.

4. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.

5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy organizatora.

6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

7. Organizator ustanawia konto korespondencyjne: katowice@gosc.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.

 

 

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama